TSPB

Onderzoek naar ontwikkelingen en trends op het gebied van politiek en bestuur, vaak uitgevoerd in opdracht van de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke instellingen.

Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB)

De Tilburgse School voor Politiek en Bestuur is een multidisciplinair team van hoogleraren, onderzoekers, docenten en promovendi die onderzoek doen naar ontwikkelingen en trends op het gebied van politiek en bestuur. Daarbij streven zij naar een kruisbestuiving tussen fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijk gedeelte van het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke instellingen.

De Tilburgse School voor Politiek en Bestuur maakt deel uit van Tilburg Law School van Tilburg University, een internationaal topinstituut volgens de ranking van het Amerikaanse Social Science Research Network.

TSPB wordt TSG (Tilburg School of Governance) en verhuist naar Reitse Poort 1

Vignet TSG Tilburg School of Governance

TSPB gaat onderdeel uitmaken van de Tilburg School of Governance (TSG) waarin ook economen zijn ondergebracht. TSG wordt met ingang van 10 april 2017 gehuisvest in gebouw Reitse Poort 1.

Bezoekadres: Prof. Cobbenhagenlaan 125, 5037 DB Tilburg (gebouw Reitse Poort 1)

Postadres (ongewijzigd): Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Telefoon: (013) 466 2128 / 2440

E-mail:

tsg.secretariat@tilburguniversity.edu (voor algemene zaken)

tsg.education@tilburguniversity.edu (voor onderwijszaken)

Op 6 en 7 april zijn wij minder goed bereikbaar in verband met de verhuizing.

Over de Tilburg School of Governance (TSG)

Onlangs besloot Tilburg University een Tilburg School of Governance (TSG) te vestigen. Vakgroepen en onderzoekers die zich bezig houden met de publieke sector hebben de krachten gebundeld in de nieuwe TSG. Arjen van Witteloostuijn, Harald Benink, Frank Hendriks, Arjen van den Born, Martijn Groenleer en Stavros Zouridis zijn de hoogleraren die de TSG leiden. In de TSG wordt gewerkt aan multidisciplinair onderzoek naar de publieke sector. Ook biedt de TSG een zowel Nederlandstalige als Engelstalige bacheloropleiding aan, alsmede een masteropleiding in Public Governance. De bestaande vakgroep Bestuurskunde gaat op in de nieuwe TSG. De combinatie van economie, recht en bestuurskunde biedt TSG-onderzoekers de mogelijkheid een zowel breder als dieper inzicht in het openbaar bestuur te ontwikkelen. In het onderzoeksprogramma staan thema’s centraal als leiderschap en ondernemerschap, legitimiteit en geloofwaardigheid van publieke organisaties en institutionele veerkracht en instituties voor ‘good governance’.

Eigen benadering

De Tilburgse School voor Politiek en Bestuur kenmerkt zich door een eigen aanpak in onderwijs, advies en onderzoek. Daarin hebben we veel aandacht voor de maatschappelijke en culturele aspecten van het openbaar bestuur. Volgens ons vragen bestuurlijke vraagstukken namelijk niet louter om een rationele afweging van doelen en middelen, maar vooral ook om een geloofwaardig antwoord op tegenstrijdige waarden, belangen en opvattingen.

Meer weten

Meer informatie over wat we doen is te vinden onder Onderzoek & Advies en Onderwijs. Mocht u nog meer informatie wensen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.