Understanding Society

Als specialist in mens en maatschappij dragen we met ons onderzoek bij aan een beter begrip van de samenleving. Op grond daarvan zoeken we naar oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Tilburg Research Magazine

Tilburg Research Lustrumnummer 2017: IMPACT

90 years of connecting people and knowledge

Tilburg University zag in 1927 het licht. De filosofie van de oprichters was dat de academische wereld en de samenleving nauw met elkaar verbonden zijn. Nog altijd is deze visie sterk aanwezig in onderwijs en onderzoek. De komende tijd krijgt die filosofie nieuwe impulsen. Impact is daarbij een sleutelbegrip. Of zoals rector magnificus Emile Aarts het in zijn inleiding verwoordt: "De universiteit dient naar buiten te treden en te laten zien wat zij werkelijk bijdraagt... Werken aan impact is niet alleen goed voor de samenleving maar ook voor onze universiteit. Het maakt ons aantrekkelijker voor partners, talentvolle wetenschappers en studenten."

In dit lustrumnummer zijn actuele impactverhalen opgenomen. Het Tilburg Research Magazine is als online magazine en als bladertijdschrift beschikbaar. Lang leve de 90-jarige en op naar de honderd!