Onderzoek Tilburg Law School

Onze missie is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen.

Onderzoek Rechten


Nieuws over onderzoek Rechten

 • Werven van arbeidsmigranten – motieven en gevolgen 27-07-2016Nieuws Werven van arbeidsmigranten – motieven en gevolgen
  Tijdens een werkconferentie Arbeidsmigratie, op woensdag 29 juni 2016, gingen West-Brabantse politici, ambtenaren, ondernemers en andere ‘stakeholders’ met elkaar in gesprek over de betekenis van arbeidsmigratie voor de regio. Moderator Jan Cremers, die het INT-AR migratieproject van de Tilburg Law School coördineert, schetste bij aanvang van de door de gemeente Roosendaal geïnitieerde bijeenkomst het bredere sociaaleconomische kader.

 • Oproep aan de politiek: ga van participatie werk maken 18-07-2016Nieuws Oproep aan de politiek: ga van participatie werk maken
  Ton Wilthagen - Open brief

  Ruim anderhalf jaar is de Participatiewet van kracht. Hij moet ervoor zorgen dat meer mensen met een beperking werk krijgen. Vast te stellen is dat de wet bijdraagt aan het besef dat het wenselijk en mogelijk is deze groep een kans op de arbeidsmarkt te geven.

 • Onderzoekers constateren achterblijvend rijksbeleid bij verbetering waterkwaliteit 15-07-2016Nieuws Onderzoekers constateren achterblijvend rijksbeleid bij verbetering waterkwaliteit
  De waterkwaliteit in Noord-Brabant is de afgelopen jaren weliswaar verbeterd, maar provincie en waterschappen hebben te weinig concrete instrumenten voorhanden om zelfstandig de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) op tijd te realiseren. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van de Universiteiten van Tilburg en Utrecht.

 • Frank Hendriks: Roep om referenda niet te stuiten 15-07-2016Direct link Frank Hendriks: Roep om referenda niet te stuiten
  In het huidige tijdsgewricht zullen referenda linksom of rechtsom de vertegenwoordigende democratie gaan opschudden. We kunnen daar maar beter het beste van proberen te maken, betoogt hoogleraar vergelijkende bestuurskunde Frank Hendriks in de Volkskrant.

 • Arbeidsuitbuiting hulp in de huishouding is verborgen probleem 14-07-2016Persbericht Arbeidsuitbuiting hulp in de huishouding is verborgen probleem
  PERSBERICHT 14 juli 2016 - Nederland doet relatief veel aan de aanpak van mensenhandel, maar de uitbuiting van hulpen in de huishouding is een verborgen probleem dat gestaag lijkt te groeien. Een kwetsbare groep werknemers in deze sector, vaak illegaal in Nederland, leidt doorgaans een bestaan buiten het zicht van de autoriteiten.


Instituten


Vernieuwend onderzoek

Bert-Jaap Koops: Huisrecht 2.0

Arie Trouwborst: Bescherming grote roofdieren

Anne Meuwese: Alternatieve sturing van overheden

Recente publicaties over Rechten