Onderzoek Tilburg Law School

Onze missie is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen.

Nieuws Rechten

 • 20-11-2017Direct link

  Duizenden buitenlandsse beleggers naar rechter om dividendbelasting

 • 08-11-2017Nieuws

  Symposium: Het gebruik van overtuigingsmiddelen in het recht
  Op vrijdag 8 december 2017 organiseert het Departement Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis (PER) van TLS een symposium ter gelegenheid van het afscheid van Maria IJzermans. Lees meer

 • 02-11-2017Persbericht

  Langdurige PTSD-symptomen ondermijnen zelfredzaamheid
  PERSBERICHT 2 nov. 2017 - Naarmate slachtoffers zelfredzamer zijn, hebben zij gedurende de eerste maanden na het meemaken van een schokkende gebeurtenis minder posttraumatische stress (PTSD)-symptomen. Maar op de langere termijn gaan PTSD-symptomen de zelfredzaamheid van slachtoffers juist ondermijnen, blijkt uit nieuw onderzoek van Tilburg University. Lees meer

 • 02-11-2017Persbericht

  Langdurige PTSD-symptomen ondermijnen zelfredzaamheid
  PERSBERICHT 2 nov. 2017 - Naarmate slachtoffers zelfredzamer zijn, hebben zij gedurende de eerste maanden na het meemaken van een schokkende gebeurtenis minder posttraumatische stress (PTSD)-symptomen. Maar op de langere termijn gaan PTSD-symptomen de zelfredzaamheid van slachtoffers juist ondermijnen, blijkt uit nieuw onderzoek van Tilburg University. Lees meer

 • 25-10-2017Nieuws

  Publicatie: Flexicurity: nog steeds een relevant beleidsconcept?

 • 25-10-2017Persbericht

  Tilburg University benoemt Stan Stevens en Ton Stevens tot hoogleraar vennootschapsbelasting
  PERSBERICHT 25 okt. 2017 - Prof. dr. S.A. (Stan) Stevens en prof. dr. A.J.A. (Ton) Stevens zijn per 1 oktober 2017 benoemd tot hoogleraar vennootschapsbelasting aan de Tilburg School of Economics and Management. Zij volgen samen prof. dr. Jan van der Geld op, die eind 2016 met emeritaat ging. Lees meer

 • 23-10-2017Persbericht

  Megaprojecten Betuweroute en ICT in het Onderwijs gekenmerkt door gebrek aan visie en sleets beleid
  PERSBERICHT 23-10-2017 Niet de formele start van grote overheidsprojecten bepaalt de agenda ervan, noch robuuste besluitvorming en bestuurlijke vertrekpunten, maar een cocktail van private en publieke belangen en historische kiemen. Dat concludeert Hans Boom op grond van een reconstructie van de ontstaansgeschiedenis van twee megaprojecten, de Betuweroute en ICT in het Onderwijs. Boom promoveert op vrijdag 27 oktober op het onderzoek aan Tilburg University. Bij de start van een nieuw kabinet lijkt het geen overbodige luxe om kennis te nemen van zijn aanbevelingen. Lees meer

 • 16-10-2017Direct link

  Hoogleraar Stefan Bogaerts: Verplicht psychologisch onderzoek voor zedendelinquenten
  Zedendelinquenten moeten verplicht meedoen aan een psychologisch onderzoek, betoogt hoogleraar Stefan Bogaerts in Trouw. Vier op de tien verdachten weigert dit, waardoor vele in de gevangenis belanden, terwijl ze meer baat zouden hebben bij een tbs-behandeling. Lees meer

 • 03-10-2017Nieuws

  Ongelijke behandeling ondergraaft inzet arbeidsmigranten
  Ongelijke behandeling zet kwaad bloed op de werkplek en ondergraaft de inzet van arbeidsmigranten daar waar deze hard nodig is om de bedrijvigheid overeind te houden. Dit zou genoeg reden moeten zijn voor werkgevers om niet langer af te wachten, maar zelf het initiatief te nemen voor gedegen afspraken die gelijk loon voor gelijk werk dichterbij brengen. Lees meer

 • 15-09-2017Publicatie

  Eritreeërs mogelijk slachtoffer van mensenhandel in Nederland
  De nationale dienstverlening en de mensenrechtensituatie in Eritrea zijn redenen voor Eritreeërs om elders een veilig heenkomen te zoeken. Berichten over de lange arm van het Eritrese regime en seksueel misbruik in Nederland waren aanleiding tot een verkennend onderzoek naar de veiligheid en het welbevinden van Eritreeërs in verschillende opvanglocaties. Lees meer

 • 14-09-2017Persbericht

  Internationale samenwerking cruciaal voor behoud leeuwenpopulaties
  PERSBERICHT 14 sept. 2017 - Leeuwen behoren tot de bekendste wilde dieren, maar hun voortbestaan is in gevaar. In de meeste landen waar leeuwen nog in het wild voorkomen neemt hun aantal snel af. Om het tij te keren is internationale samenwerking cruciaal, zegt een team juristen, biologen en sociale wetenschappers. In een zojuist gepubliceerde studie onderzochten zij de rol die internationale verdragen spelen bij de bescherming van de koning der dieren. Lees meer

 • 12-09-2017Nieuws

  EU-project van start: tien wijken aardgasvrij in Hart van Brabant
  De gemeente Tilburg gaat samen met het Tilburg Center for Regional Law and Governance (TiREG) van Tilburg University, coöperatie Hilverstroom, De Twee Snoeken en Bureau 77 aan de slag in de regio om tien wijken aardgasvrij te maken. Deze samenwerking heet 'Sociaal Maatschappelijke Innovatie Labs Energieneutrale woningvoorraad Hart van Brabant (SMILE)'. Lees meer

 • 07-09-2017Direct link

  Portret Ton Wilthagen in De Groene: "Tweedeling groeit - politiek moet daadkracht tonen"
  Al twintig jaar predikt hoogleraar Ton Wilthagen hervormingen op de arbeidsmarkt om de tweedeling tussen vast en flex te stoppen. Maar zijn betoog leidt niet tot doorbraken in de polder. ‘De politiek moet nu daadkracht tonen’, stelt hij in De Groene Amsterdammer. Lees meer

 • 31-08-2017Video

  'Overheden vragen steeds vaker data op van bedrijven'
  Bart van der Sloot van TILT legt in Nieuwsuur uit dat het niet de eerste keer is dat een rechter een overheidsinstantie op de vingers tikt voor het overtreden van de privacyregels. Lees meer

 • 30-08-2017Direct link

  Lokke Moerel in Volkskrant over digitale dreiging
  Duizenden hackers vallen dagelijks Nederlandse doelen aan. Deze informatieoorlog is zeer bedreigend voor de democratie, vindt brigadegeneraal Wilfred Rietdijk. Hij pleit in de Volkskrant voor een nieuwe organisatie die permanent buitenlandse dreiging detecteert. Een goed plan om onze veiligheid te beschermen? Lokke Moerel reageert. Lees meer

 • 25-08-2017Publicatie

  Publicatie 'Gezocht: pioniers' - Over pionieren in de publieke sector
  Medewerkers van de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en gemeenten zoeken naar strategische en innovatieve manieren om criminaliteit te bestrijden. Op tal van plekken in het land werken deze pioniers samen om criminelen te raken waar ze het meest kwetsbaar zijn. Lees meer

 • 24-08-2017Publicatie

  Juristen en natuurbeschermers bereiken samen meer
  Voor het bestrijden van de wereldwijde biodiversiteitscrisis zijn internationale verdragen cruciaal, mits ze verstandig worden ingezet. Om dit te bereiken is meer samenwerking nodig tussen mensen met verstand van natuurbescherming en mensen met verstand van het recht. Lees meer

 • 23-08-2017Direct link

  Frank Cörvers over lerarensalarissen

 • 21-08-2017Direct link

  Conny Rijken: "De aandacht voor mensenhandel is verslapt"
  "De aandacht voor mensenhandel is verslapt," zegt Conny Rijken, hoogleraar mensenhandel aan Tilburg University in NRC Handelsblad. Logisch gevolg: er werden minder mensenhandelzaken aangebracht bij het OM. Lees meer

 • 18-08-2017Direct link

  Alina Balta (INTERVICT): Schadevergoeding voor vernieling erfgoed Timboektoe is symbolisch
  De schadevergoeding van miljoenen waartoe een Malinese jihadist is veroordeeld voor vernieling van cultureel erfgoed in Timboektoe is vooral een symbolisch bedrag, zegt Alina Balta. 'Het biedt erkenning aan de slachtoffers en laat zien dat dit soort misdaden ook in de toekomst berecht kunnen worden.' Lees meer

 • 14-08-2017Nieuws

  Ton Wilthagen over de mismatch op de arbeidsmarkt
  Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University, stelt dat er een mismatch ontstaan is tussen werkzoekenden en bedrijven. Een regionaal opleidings- en scholingsfonds zou wellicht oplossingen kunnen bieden. Lees meer

 • 14-07-2017Direct link

  Tips van prof. Lex Michiels om begrijpelijke wetten te maken
  Als zelfs hooggeleerde juristen moeite hebben met het lezen van wetteksten, dan is dat voor de wetgever een veelzeggend signaal. De Tilburgse hoogleraar Lex Michiels komt in zijn afscheidsrede met enkele adviezen, schrijft Michel Knapen. Lees meer

 • 14-07-2017Nieuws

  Publicatie: De achterkant van Nederland
  Criminele netwerken hebben een veel grotere greep op het openbare leven dan velen van ons willen geloven. Dat is de boodschap van 'De achterkant van Nederland', geschreven door hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops en journalist Jan Tromp. Lees meer

 • 03-07-2017Nieuws

  Afscheidsrede Paul Vlaardingerbroek beschikbaar
  De afscheidsrede van hoogleraar familie- en jeugrecht Paul Vlaardingerbroek is online beschikbaar. Hij betoogde op vrijdag 23 juni jl. dat er meer aandacht moet komen voor de persoon van de rechter om de kwaliteit van de familie- en jeugdrechtspraak hoog te houden en te zorgen dat rechter voldoende maatwerk kan leveren. Lees meer

 • 23-06-2017Persbericht

  “Meer aandacht nodig voor (kinder)rechter in rechtspraak onder druk”
  PERSBERICHT 23 juni 2017 - Om de kwaliteit van de familie- en jeugdrechtspraak hoog te houden en te zorgen dat rechter voldoende maatwerk kan leveren, moet meer aandacht komen voor de persoon van de rechter. Dat stelt prof. mr. Paul Vlaardingerbroek op vrijdag 23 juni in zijn afscheidsrede aan Tilburg University. Lees meer

 • 29-05-2017Persbericht

  Politie heeft baat bij verzoening met burger
  PERSBERICHT 29 mei 2017 - Contacten tussen de politie en burgers leiden zo nu en dan tot openlijke kritiek, frustraties, onvrede en verdere escalatie, vooral als het gaat om het al dan niet gepast gebruiken van geweld. Als na zo’n openlijk conflict verzoening plaatsvindt, kan de door het conflict beschadigde relatie herstellen. Lees meer

 • 18-05-2017Nieuws

  Nieuwe EU-richtlijn moet belastingontwijking tegengaan
  Onder grote maatschappelijke druk kwam de EU met een richtlijn ter bestrijding van belastingontwijking. Belastingontwijking door multinationals kan immers de concurrentie verstoren en de integriteit van het belastingsysteem onder druk zetten. Lees meer

 • 12-05-2017Nieuws

  Boek over strategische samenwerking in de strijd tegen ondermijnende misdaad
  Illegale wietplantages, mensenhandel, XTC-labs, grootschalige fraude - de georganiseerde criminaliteit grijpt om zich heen in Nederland. Bestuurders worden geïntimideerd, ondernemers worden medeplichtig gemaakt en kwetsbare burgers worden uitgebuit. De laatste tijd zijn er veel boeken verschenen over het probleem van de ondermijnende criminaliteit in onder andere Brabant. Martijn Groenleer (Tilburg University) schreef met Sanderijn Cels (Harvard) en Jorrit de Jong (Harvard) een boek over de aanpak ervan: Gezocht Pioniers. Strategische samenwerking in de strijd tegen ondermijnende misdaad. Lees meer

 • 10-05-2017Persbericht

  Tilburg University en PwC lanceren nieuw instituut voor familiebedrijven
  PERSBERICHT 9-5-2017 - Tilburg University en PwC richten samen een universitair fonds op dat meer wetenschappelijk onderzoek en onderwijs mogelijk gaat maken over thema’s die familiebedrijven raken. Het zogenoemde Tilburg Institute for Family Business (TiFB) is vandaag in Tilburg tijdens een seminar over familiebedrijven officieel gelanceerd. De ambitie van het instituut is om over vijf jaar dé autoriteit op het gebied van familiebedrijven te zijn. Lees meer

 • 01-05-2017Persbericht

  Mini-symposium: Afghaanse slachtoffers in beeld
  PERSUITNODIGING 1 mei 2017 - Al jaren wordt Afghanistan gekweld door oorlogen en conflicten. Op maandag 8 mei 2017 staat Tilburg University samen met de Afghan Victims' Rights Foundation (AVR) stil bij alle slachtoffers die hebben geleden onder het communistische regime, het Talibanbewind en de voortdurende mensenrechtenschendingen. Lees meer