Onderzoek Tilburg Law School

Onze missie is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen.

Nieuws Rechten

 • 20-02-2018Direct link

  Podcast: Prof. Ton Wilthagen over turbulentie op de arbeidsmarkt
  Turbulentie op de arbeidsmarkt. Nieuw werk ontstaat en bestaand werk verdwijnt. Flexibilisering, robotisering en vergrijzing hebben een grote invloed. Wat is er aan de hand? Wie komt er in actie? En hoe voorkomen we dat mensen tussen wal en schip belanden? Ton Wilthagen gaf een interview aan People Power. Lees meer

 • 19-02-2018Persbericht

  Iconische cultuurpaleizen staan haaks op behoefte kunstenaars, publiek en buurt
  Cultuurmanagers, architecten en beleidsambtenaren die een nieuw ‘cultuurpaleis’ voor de stad plannen, moeten wat betreft de precieze locatie en architectuur veel meer rekening houden met de veranderende behoeftes van het publiek, de makers en de buurt. Dat concludeert Marjo van Schaik in haar onderzoek Spaces of Culture, met als case-city Amsterdam, waarop ze 23 februari promoveert aan Tilburg University. Lees meer

 • 19-02-2018Persbericht

  Veel klokkenluiders hebben zeer ernstige psychische klachten
  PERSBERICHT 19 feb. 2018 - Klokkenluiders vervullen een belangrijke en onmisbare rol in de samenleving. Voor de klokkenluiders zelf zijn de gevolgen van het melden van misstanden echter dramatisch. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Tilburg University. Circa 80% kampt met zeer negatieve effecten voor werk en inkomen, en bijna 50% met zeer negatieve effecten voor het gezinsleven. Zo'n 45% kampt met bijzonder ernstige psychische klachten zoals zeer ernstige angst- of depressiesymptomen. Lees meer

 • 30-01-2018Persbericht

  Burgers onvoldoende beschermd tegen computerbesluiten overheid
  PERSBERICHT 30 jan. 2018 - De overheid gebruikt computers voor het nemen van besluiten. Vaak gaat het daarbij om geld, zoals het verlenen van kinderbijslag, de AOW, toeslagen, het opleggen van motorrijtuigenbelasting of de aanslag inkomstenbelasting. Maar hoe die besluiten precies genomen worden, is niet duidelijk. Bovendien leunen overheden ook op elkaars computerbesluiten. De burger is daardoor onvoldoende juridisch beschermd, blijkt uit promotie-onderzoek van Marlies van Eck. Lees meer

 • 29-01-2018Persbericht

  Jurgen de Poorter benoemd tot hoogleraar Bestuursrecht
  PERSBERICHT 29 jan. 2018 - Tilburg University heeft prof. dr. Jurgen de Poorter met ingang van 1 februari 2018 benoemd tot fulltime hoogleraar op de kernleerstoel Bestuursrecht. De leerstoel is ondergebracht bij het Department of Public Law, Jurisprudence and Legal History van Tilburg Law School. Lees meer

 • 24-01-2018Persbericht

  Ernst PTSS-symptomen bepaalt of trauma negatief of positief effect heeft op eenzaamheid
  PERSBERICHT 24 jan. 2018 - Na traumatische gebeurtenissen kampt een deel van de slachtoffers met eenzaamheid, blijkt uit nieuw onderzoek van Tilburg University. Dat is nadelig, omdat eenzaamheid zowel de fysieke als de mentale gezondheid ondermijnt. Slachtoffers met zeer ernstige posttraumatische stress symptomen (PTSS-symptomen) hebben meer last van eenzaamheid dan slachtoffers met zeer weinig PTSS-symptomen. Opmerkelijk genoeg hebben slachtoffers met zeer weinig PTSS-symptomen echter minder vaak met eenzaamheid te kampen dan niet-slachtoffers. Lees meer

 • 23-01-2018Nieuws

  Gedachten over een Europese Arbeidsautoriteit
  De Friedrich Ebert Stichting, de oudste politieke denktank in Duitsland verbonden aan de sociaaldemocratie en de vrije vakvereniging, heeft Jan Cremers (Tilburg Law School) gevraagd een voorbereidende studie te verrichten naar de toekomstige functie, bevoegdheden en structuur van de Europese Arbeidsautoriteit, een plan van de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker. Lees meer

 • 22-01-2018Direct link

  Wilthagen: "De tussenbaan is een signaal naar de politiek"
  Het 'tussencontract' is een noodgeboren contract, omdat de arbeidsmarkt niet langer kan wachten op een kabinetsplan voor de modernisering van het vaste contract. Dat stelt hoogleraar Ton Wilthagen in de Metro. Dat de KLM zulke contracten wil gebruiken, is volgens hem vooral een signaal naar de politiek. Lees meer

 • 18-01-2018Video

  Studenten onderzoeken situatie vluchtelingen in Griekse steden
  Hoe kan de humanitaire hulp aan vluchtelingen in grote steden effectiever en duurzamer worden ingericht? De laatste tien jaar is het aantal mensen dat in een crisissituatie leeft bijna verdubbeld. Studenten en wetenschappers van Tilburg University werken samen met de hulporganisatie Care om data te verzamelen onder vluchtelingen waarmee de hulp kan worden verbeterd. Lees meer

 • 11-01-2018Nieuws

  Uitnodiging voor Erelunches

 • 04-01-2018Direct link

  Luisteren: Jonathan Verschuuren over minder klimaatschade en meer monden voeden door slimme landbouw
  Kun je als boer meer monden voeden en tegelijkertijd klimaatverandering tegengaan? Volgens Jonathan Verschuuren - hoogleraar International and European Environmental Law - wel. Hij legt het uit in een interview op BNR Nieuwsradio. Lees meer

 • 02-01-2018Direct link

  Argos luisteren: Anton van Kalmthout over zijn leven in dienst van mensenrechten
  Twaalf jaar lang was emeritus hoogleraar Anton van Kalmthout de Nederlandse regeringsvertegenwoordiger in het Comité tot voorkoming van schendingen van mensenrechten, vernederende behandeling of bestraffing, het CPT: European Commitee for the Prevention of Torture. Onlangs stopte hij als commissielid bij dat CPT - wat heeft hij bereikt? En hoe doet Nederland het op het gebied van mensenrechten van gevangenen? Lees meer

 • 15-12-2017Direct link

  'Leger Myanmar verkracht stelselmatig Rohingya vrouwen'
  Expert internationaal strafrecht Annie-Marie de Brouwer van INTERVICT denkt dat er mogelijk sprake is van genocide van de Rohingya bevolking in Myanmar. Dat zegt ze in een uitzending van Nieuws en Co op Radio 1. Lees meer

 • 15-12-2017Nieuws

  INTERVICT Reparations Initiative website gelanceerd
  INTERVICT heeft een nieuwe website ingericht over onderzoek naar genoegdoening voor slachtoffers van (internationale) misdaden en grootschalige schendingen van de mensenrechten. Lees meer

 • 14-12-2017Persbericht

  Wederkerigheid tussen mens en natuur en mensen onderling ontbreekt in Duurzame Ontwikkelingsdoelen VN
  PERSBERICHT 14 dec. 2017 - De westerse wereld kan leren van niet-westerse welzijnsbegrippen en de doorwerking daarvan in het recht. Dat stelt Dorine van Norren op grond van het proefschrift dat ze op 18 december verdedigt aan Tilburg University. Wederkerigheid tussen mens en natuur en tussen mensen onderling speelt een belangrijke rol in niet-westerse filosofie, maar dat idee komt slechts mondjesmaat terug in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Lees meer

 • 12-12-2017Nieuws

  Irmgard Borghouts treedt toe tot commissie over socialer ondernemen
  Dr. Irmgard Borghouts-van de Pas van ReflecT wordt met ingang van 2018 lid van de Commissie van Deskundigen voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Vanwege haar expertise op voor de PSO belangrijke gebieden (arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inclusief HR-beleid), is Borghouts daarvoor gevraagd. Lees meer

 • 11-12-2017Persbericht

  Trauma’s hebben geen invloed op werktevredenheid
  PERSBERICHT 11 dec. 2017 - Op jaarbasis wordt circa een kwart van de werkende bevolking geconfronteerd met schokkende gebeurtenissen, zoals criminaliteit, ongevallen, ernstige ziekte of dood van een dierbare. Een deel van de getroffenen kampt met zeer ernstige posttraumatische stress symptomen. Deze gebeurtenissen en symptomen blijken echter –tegen de verwachtingen in– geen negatieve invloed te hebben op de werktevredenheid. Lees meer

 • 05-12-2017Persbericht

  Grote beleidsaanpassingen nodig voor klimaatslimme landbouw
  Op alle niveaus van regulering van de landbouw (nationaal, Europees en internationaal) zijn grote aanpassingen nodig om de uitdagingen van klimaatverandering aan te kunnen. Klimaatslimme landbouw is essentieel om enerzijds klimaatschade aan de landbouw op te vangen en anderzijds zowel broeikasgasemissies terug te dringen als de voedselproductie te verhogen voor de toenemende wereldbevolking. Maar het juridisch instrumentarium daarvoor staat nog in de kinderschoenen. Lees meer

 • 04-12-2017Persbericht

  Willem Witteveenlezing door Kim Putters over ongelijkheid in onze rechtsstaat
  PERSBERICHT 4 december 2017 - Hoeveel ongelijkheid kan een rechtsstaat verdragen? Dat is de titel van de derde Willem Witteveenlezing die op donderdag 7 december wordt uitgesproken door Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, aan Tilburg University. Lees meer

 • 01-12-2017Persbericht

  Max van der Stoel Awards 2017 uitgereikt voor vier studies in de mensenrechten
  PERSBERICHT 1 dec. 2017 - Ter gelegenheid van de Wereld Mensenrechtendag op 10 december zijn op vrijdag 1 december aan Tilburg University de Max van der Stoel Human Rights Awards 2017 uitgereikt. Twee promovendi en twee masterstudenten van de universiteiten in Nijmegen, Gent en Leiden ontvingen de prijs voor hun promotie- respectievelijk afstudeeronderzoek. Lees meer

 • 30-11-2017Nieuws

  Arbeidsmarktgedicht aan Sint en Piet

  Beste Sint en Piet, hierbij onze wensen

  Voor de arbeidsmarkt, organisaties en mensen Lees meer

 • 24-11-2017Nieuws

  Esmah Lahlah benoemd als lector Integrale aanpak kindermishandeling bij Hanzehogeschool Groningen
  Dr. Esmah Lahlah van INTERVICT is op 20 november, in de Week tegen kindermishandeling, benoemd als lector Integrale aanpak kindermishandeling bij de Hanzehogeschool Groningen. Lees meer

 • 02-11-2017Persbericht

  Langdurige PTSD-symptomen ondermijnen zelfredzaamheid
  PERSBERICHT 2 nov. 2017 - Naarmate slachtoffers zelfredzamer zijn, hebben zij gedurende de eerste maanden na het meemaken van een schokkende gebeurtenis minder posttraumatische stress (PTSD)-symptomen. Maar op de langere termijn gaan PTSD-symptomen de zelfredzaamheid van slachtoffers juist ondermijnen, blijkt uit nieuw onderzoek van Tilburg University. Lees meer

 • 02-11-2017Persbericht

  Langdurige PTSD-symptomen ondermijnen zelfredzaamheid
  PERSBERICHT 2 nov. 2017 - Naarmate slachtoffers zelfredzamer zijn, hebben zij gedurende de eerste maanden na het meemaken van een schokkende gebeurtenis minder posttraumatische stress (PTSD)-symptomen. Maar op de langere termijn gaan PTSD-symptomen de zelfredzaamheid van slachtoffers juist ondermijnen, blijkt uit nieuw onderzoek van Tilburg University. Lees meer

 • 25-10-2017Persbericht

  Tilburg University benoemt Stan Stevens en Ton Stevens tot hoogleraar vennootschapsbelasting
  PERSBERICHT 25 okt. 2017 - Prof. dr. S.A. (Stan) Stevens en prof. dr. A.J.A. (Ton) Stevens zijn per 1 oktober 2017 benoemd tot hoogleraar vennootschapsbelasting aan de Tilburg School of Economics and Management. Zij volgen samen prof. dr. Jan van der Geld op, die eind 2016 met emeritaat ging. Lees meer

 • 23-10-2017Persbericht

  Megaprojecten Betuweroute en ICT in het Onderwijs gekenmerkt door gebrek aan visie en sleets beleid
  PERSBERICHT 23-10-2017 Niet de formele start van grote overheidsprojecten bepaalt de agenda ervan, noch robuuste besluitvorming en bestuurlijke vertrekpunten, maar een cocktail van private en publieke belangen en historische kiemen. Dat concludeert Hans Boom op grond van een reconstructie van de ontstaansgeschiedenis van twee megaprojecten, de Betuweroute en ICT in het Onderwijs. Boom promoveert op vrijdag 27 oktober op het onderzoek aan Tilburg University. Bij de start van een nieuw kabinet lijkt het geen overbodige luxe om kennis te nemen van zijn aanbevelingen. Lees meer

 • 16-10-2017Direct link

  Hoogleraar Stefan Bogaerts: Verplicht psychologisch onderzoek voor zedendelinquenten
  Zedendelinquenten moeten verplicht meedoen aan een psychologisch onderzoek, betoogt hoogleraar Stefan Bogaerts in Trouw. Vier op de tien verdachten weigert dit, waardoor vele in de gevangenis belanden, terwijl ze meer baat zouden hebben bij een tbs-behandeling. Lees meer

 • 03-10-2017Nieuws

  Ongelijke behandeling ondergraaft inzet arbeidsmigranten
  Ongelijke behandeling zet kwaad bloed op de werkplek en ondergraaft de inzet van arbeidsmigranten daar waar deze hard nodig is om de bedrijvigheid overeind te houden. Dit zou genoeg reden moeten zijn voor werkgevers om niet langer af te wachten, maar zelf het initiatief te nemen voor gedegen afspraken die gelijk loon voor gelijk werk dichterbij brengen. Lees meer

 • 15-09-2017Publicatie

  Eritreeërs mogelijk slachtoffer van mensenhandel in Nederland
  De nationale dienstverlening en de mensenrechtensituatie in Eritrea zijn redenen voor Eritreeërs om elders een veilig heenkomen te zoeken. Berichten over de lange arm van het Eritrese regime en seksueel misbruik in Nederland waren aanleiding tot een verkennend onderzoek naar de veiligheid en het welbevinden van Eritreeërs in verschillende opvanglocaties. Lees meer

 • 14-09-2017Persbericht

  Internationale samenwerking cruciaal voor behoud leeuwenpopulaties
  PERSBERICHT 14 sept. 2017 - Leeuwen behoren tot de bekendste wilde dieren, maar hun voortbestaan is in gevaar. In de meeste landen waar leeuwen nog in het wild voorkomen neemt hun aantal snel af. Om het tij te keren is internationale samenwerking cruciaal, zegt een team juristen, biologen en sociale wetenschappers. In een zojuist gepubliceerde studie onderzochten zij de rol die internationale verdragen spelen bij de bescherming van de koning der dieren. Lees meer