Onderzoek Tilburg Law School

Onze missie is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen.

Boek over strategische samenwerking in de strijd tegen ondermijnende misdaad

Illegale wietplantages, mensenhandel, XTC-labs, grootschalige fraude - de georganiseerde criminaliteit grijpt om zich heen in Nederland. Bestuurders worden geïntimideerd, ondernemers worden medeplichtig gemaakt en kwetsbare burgers worden uitgebuit. De laatste tijd zijn er veel boeken verschenen over het probleem van de ondermijnende criminaliteit in onder andere Brabant. Martijn Groenleer (Tilburg University) schreef met Sanderijn Cels (Harvard) en Jorrit de Jong (Harvard) een boek over de aanpak ervan: Gezocht Pioniers. Strategische samenwerking in de strijd tegen ondermijnende misdaad.

De Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en gemeenten zoeken naar strategische en innovatieve manieren om criminaliteit te bestrijden. Op tal van plekken in het land werken deze pioniers samen om criminelen te raken waar ze het meest kwetsbaar zijn. Dit boek analyseert dergelijke strategische uitdagingen en introduceert inzichten uit de bestuurskunde en de organisatie- en managementwetenschappen om daar effectief mee om te gaan. Het bevat tientallen concrete cases uit de praktijk en handzame kaders met vragen en tips.

Het boek is op 11 mei aangeboden tijdens het symposium ter gelegenheid van het afscheid van Herman Bolhaar, voorzitter van het College van Procureurs-generaal.

boek groenleer

Auteursinformatie
Martijn Groenleer is hoogleraar Recht en Bestuur aan Tilburg University en directeur van het Tilburg Center for Regional Law and Governance.

Sanderijn Cels is als docent verbonden aan Harvard University en is Fellow bij het Carr Center for Human Rights Policy op de Harvard Kennedy School.

Jorrit de Jong is wetenschappelijk directeur van het Innovations in Government programma op de Harvard Kennedy School en leidt daar onder meer het Bloomberg Harvard City Leadership Initiative.

Meer informatie over het boek