Onderzoek Tilburg Law School

Onze missie is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen.

Tilburgse studenten onderzoeken situatie vluchtelingen in Griekse steden

Zes Tilburgse masterstudenten zijn twee weken geleden naar Thessaloniki en Athene gereisd. Samen met de hoogleraren Conny Rijken en Hein Fleuren gaan ze data verzamelen om de situatie in kaart te brengen van Syrische, Afghaanse en andere vluchtelingen in deze Griekse steden. Per groep zullen ze 100 interviews afnemen om deze kwetsbare groepen beter in kaart te brengen.

ondertekening care griekenland

Iedereen weet dat er vele vluchtelingen in Griekenland zijn gestrand, maar we weten nauwelijks hoe ze eraan toe zijn. Door aantallen, leefomstandigheden, mogelijkheden voor werk, scholing, toekomstperspectief, etc. in kaart te brengen wil Tilburg University te weten komen wat er nodig is om ze, conform de mensenrechten, een vrij en veilig bestaan te bieden en in staat te stellen een toekomst op te bouwen. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met CARE Nederland, CARE Greece, CARE Duitsland en PRAKSIS. CARE is een niet-gouvernementele hulporganisatie die zich inzet voor menselijke waardigheid en minder armoede. Conny Rijken heeft de overeenkomst voor het onderzoek op 28 maart getekend in Athene (zie foto, Rijken rechts).