Onderzoek Tilburg Law School

Onze missie is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen.

Effecten op de arbeidsmarkt van de inzet van arbeidsmigranten

Sinds de introductie van de open Europese arbeidsmarkt is de inzet van arbeidsmigranten in Nederland sterk toegenomen. Dat heeft zowel positieve als negatieve effecten, aldus Jan Cremers (Tilburg Law School) in een artikel in ESB.

Hoewel het afschaffen van de Europese binnengrenzen positieve macro-economische effecten heeft, kan de ermee gepaard gaande arbeidsmigratie de flexibilisering van de arbeidsmarkt versterken. Uit onderzoek van Tilburg Law School komt naar voren dat dit kan leiden tot een ontwijking van de nationale wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid.

Lees meer bij ESB