Onderzoek Sociale wetenschappen

Welk onderzoek wordt beoordeeld?

Onderzoeksprojecten van medewerkers van TSB die onder de regelgeving van de WMO vallen, behoren rechtstreeks (zonder tussenkomst van de ERB) ter toetsing aan een erkende METC worden voorgelegd. Alle andere onderzoeksprojecten waarbij proefpersonen betrokken zijn kunnen ter beoordeling aan de ERB worden voorgelegd.

De meeste onderzoeken zullen als individuele protocollen worden beoordeeld. In sommige gevallen is het ook mogelijk om een onderzoekslijn te laten beoordelen. Wel moet de onderzoeker dan meer informatie aanleveren over de diverse deelprojecten en geanticipeerde variaties in procedures binnen de onderzoekslijn, waarbij een jaarlijkse samenvatting van bevindingen en eventuele wijzigingen in procedures aan de ERB ter beoordeling dient worden voorgelegd.