Onderzoek Sociale wetenschappen

Bezwaarprocedure

De procedure om bezwaren of klachten over beoordelingen door of het functioneren van de ERB dienen als volgt te worden ingediend:

In eerste instantie bespreekt de onderzoeker het bezwaar met de met zijn of haar direct leidinggevende, de departementsvoorzitter/programmaleider onderzoek en de voorzitter van de ERB.

Als dit gesprek niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan dient het bezwaar te worden voorgelegd aan de Decaan van de faculteit waar het onderzoek aan verbonden is.

De ERB is een facultair ingestelde commissie. De ERB en de faculteit streven er naar klachten in goed overleg te bespreken en gezamenlijk een passende oplossing te vinden.