Onderzoek Sociale wetenschappen

Nieuws Social Sciences

 • 17-04-2019Nieuws

  Manifest voor verbeteringen in de wetenschap
  Een groep van 33 wetenschappers in de arbeids- en organisatiepsychologie heeft een manifest geschreven waarin ze roepen om structurele veranderingen in de wetenschap. Het manifest bevat tien punten waarin ze wijzen op de verantwoordelijkheden die de wetenschap heeft richting studenten, wetenschappers, medewerkers van organisaties, en de maatschappij. De wetenschappers, waarvan velen verbonden zijn aan Nederlandse universiteiten, hopen hiermee de wetenschap weer relevanter te maken. Lees meer

 • 16-04-2019Nieuws

  Beste Public Health Dissertatie 2018 voor Koen van der Swaluw
  Tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid 2019 werd bekend dat dr. Koen van der Swaluw (1990) de eerste prijs (gedeeld) heeft gewonnen in de competitie voor het beste Public Health proefschrift. Lees meer

 • 09-04-2019Opinie

  Dike van de Mheen
  Toekomst universiteit ligt in co-creatie met samenleving Lees meer

 • 03-04-2019Nieuws

  Dorien Kooij hoogleraar Human Resource Studies
  Dr. T.A.M. (Dorien) Kooij is benoemd tot hoogleraar Human Resource Studies (HRS) bij het gelijknamige departement van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Haar onderzoek richt zich op oudere werknemers, arbeidsmotivatie, -perspetieven, job crafting en HR management. Lees meer

 • 29-03-2019Direct link

  App Tilburg University en ETZ helpt hersentumorpatiënten bij revalidatie
  Een speciaal ontwikkelde revalidatie-app moet hersentumorpatiënten helpen het ‘gewone’ leven weer op te pakken. Patiënten van onder meer het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis gaan de app in de praktijk brengen, berichtte het Brabants Dagblad. De app is mede ontwikkeld door Tilburg University. Lees meer

 • 28-03-2019Persbericht

  Via co-creatie naar wetenschap met maatschappelijke impact
  De wetenschap zal meer dan ooit moeten bewijzen dat ze waarde heeft voor de samenleving. Het gaat om kennis die er toe doet, om maatschappelijke impact. Maar hoe creëer je impact en innovatie in verbinding met de samenleving? Door co-creatie, door samenwerking tussen wetenschap en maatschappelijke partners. We moeten toe naar een vierdegeneratie-universiteit, een universiteit die naar buiten reikt en meer doet dan alleen (fundamentele) kennis vergaren. Dat betoogt Dike van de Mheen in haar inaugurale rede waarmee ze het ambt van hoogleraar Transformaties in de zorg aanvaardt aan Tilburg University op vrijdag 29 maart 2019. Lees meer

 • 22-03-2019Direct link

  Innovatieve wiskundige methode verbetert de statistiek
  CBS-methodoloog Jacco Daalmans promoveert op 22 maart 2019 aan de Universiteit van Tilburg op een mede door hem ontwikkelde wiskundige methode voor het automatisch inpassen van gegevens voor officiële statistiek. Dankzij deze methode kunnen statistieken uit meerdere bronnen makkelijker op elkaar worden afgestemd. Lees meer

 • 21-03-2019Nieuws

  Bas van Alphen: Lever zorg op maat voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen
  Ouderen met een persoonlijkheidsstoornis hebben unieke kenmerken en behoeften. Dat vereist dan ook een zorg op maat, een meer persoonsgerichte benadering, juist in een samenleving die voortdurend verandert, complexer en onpersoonlijker wordt. Dat stelt Bas van Alphen in zijn oratie getiteld ‘Een persoonlijke kwestie’ op 22 maart waarmee hij het bijzonder hoogleraarschap Beroepsopleiding tot Gezondheidspsycholoog aan Tilburg University aanvaardt. Lees meer

 • 13-03-2019Persbericht

  Alledaagse ervaringen beïnvloeden ons karakter
  Karakterkenmerken zijn deels genetisch bepaald maar onduidelijk is of en in welke mate psychologische ervaringen, zoals gevoelens en sociale interacties, invloed hebben op onze persoonlijkheid. Vroeger dacht men dat mensen amper veranderen qua persoonlijkheid. Inmiddels weten we beter. Mensen blijven hun leven lang veranderen in hun persoonlijkheid, mede door de continue invloed van dagelijkse gevoelens en sociale interacties. Dat vond Jeroen Borghuis in zijn op 15 maart te verdedigen promotieonderzoek getiteld Personality Trait Development in the Context of Daily Experiences and Close Social Relationships. Lees meer

 • 12-03-2019Persbericht

  Zorg en gezondheid centraal in twee nieuwe mastertracks
  Tilburg University start per september 2019 met twee nieuwe mastertracks: Health, Wellbeing & Society en Health Humanities. Beide tracks sluiten aan op het universitaire impactthema Enhancing Health and Wellbeing, waarin Tilburg University wetenschappelijk onderzoek en onderwijs centraal stelt met als doel om de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren. Lees meer

 • 28-02-2019Persbericht

  Tbs-patiënten hebben weinig baat bij neurofeedback
  Kenmerk van verslaafde tbs-patiënten is dat ze moeilijk kunnen omgaan met stressvolle situaties of gebeurtenissen, wat kan leiden tot impulsief en onbezonnen gedrag zoals het plegen van misdrijven. Bovendien leiden ze vaak aan verslaving, wat een gevaar vormt voor crimineel gedrag in de toekomst. Kan neurofeedback hen helpen om hun impulsiviteit beter onder controle te krijgen en hun verslaving te lijf te gaan? Tbs-patiënten blijken er weinig baat bij te hebben, in tegenstelling tot andere patiëntgroepen. Dat concludeert Sandra Fielenbach in haar promotieonderzoek dat ze vrijdag 1 maart verdedigt aan Tilburg University. Lees meer

 • 07-02-2019Persbericht

  ‘Complexe’ patiënten vormen groot probleem in de zorg
  Patiënten met een mix van geestelijke en fysieke aandoeningen vormen een ‘complex’ probleem in de zorg. Zogenaamde ‘multimorbiditeit’ maakt een heldere diagnosestelling ontzettend lastig. ‘Complexe’ patiënten, soms suïcidaal, hebben meestal een enorm dossier. Meerdere artsen en hulpverleners in verschillende behandelsettingen houden zich met hen bezig, waarbij de zorgcoördinatie veelal te wensen over laat. In haar afscheidsrede op 14 februari beschrijft Christina van der Feltz-Cornelis de gevaren van therapeutisch nihilisme bij het omgaan met complexe patiënten. Verder bespreekt ze nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen om complexiteit te behandelen, zoals collaborative care, web-based algoritmes, e-health-interventies, zelfhulpprogramma’s en Shared Decision Making. Lees meer

 • 01-02-2019Persbericht

  Schaamte over armoede vergroot vaak de armoede
  Schaamte komt meer voor bij mensen die het financieel moeilijk hebben en gaat ook vaak samen met gedrag dat armoede juist in stand kan houden. Geld wordt bijvoorbeeld uitgegeven aan zaken die statusverhogend werken in plaats van eerste levensbehoeften, en mensen krijgen minder sociaal contact. Zo dreigt een vicieuze cirkel van armoede. Dat blijkt uit onderzoek van Arnoud Plantinga in zijn proefschrift Poor Psychology: Poverty, Shame, and Decision Making, dat hij op vrijdag 1 februari verdedigt aan Tilburg University. Lees meer

 • 29-01-2019Persbericht

  Onderbelichte klasse-identiteit in de sociologie van vitaal belang voor levensstijl
  De constructie ‘sociale klasse’ heeft altijd een centrale plaats ingenomen in de sociologie. Klasse was een vitale factor waarmee keuzes en het gedrag van individuen kan worden verklaard. De laatste decennia is de zeggingskracht van het begrip klasse sterk afgenomen in de globaliserende wereld. De betekenis van klasse-identiteit daarentegen is als autonome verklarende factor in de sociologie aanzienlijk toegenomen. Dat stelt Lorenzo D’Hooge in zijn proefschrift, dat hij op 1 februari verdedigt aan Tilburg University. Lees meer

 • 21-01-2019Persbericht

  Meer aandacht nodig voor het Zwarte Gat na kanker
  Jaarlijks krijgen circa 110.000 mensen de diagnose kanker. Door nieuwe ontwikkelingen in diagnosticeren en behandelmethodes overleven steeds meer mensen de ziekte. Maar het leven oppakken na kanker is niet voor iedereen gemakkelijk. Bovendien weten we niet hoe overlevenden van kanker daarbij het beste geholpen kunnen worden. Daarom wordt op donderdag 24 januari de bewustwordingscampagne Het Zwarte Gat na Kanker gelanceerd op een symposium aan Tilburg University. Lees meer

 • 15-01-2019Persbericht

  Taboe op borstvoeding oorzaak hoge babysterfte in N-Brabant in de 19e eeuw
  Hoewel artsen in de late negentiende eeuw de voordelen van borstvoeding kenden, kozen veel Noord-Brabantse moeders er toch voor hun kinderen niet zelf te zogen. Daarmee steeg de kans dat hun baby’s stierven aan acute spijsverteringsziekten, zoals diarree. Indertijd bestond er een duidelijk verband tussen religie, gezondheid en sterfte. Religieuze zedelijke overwegingen, zoals het niet mogen ontbloten van de borst in het openbaar, maar ook lokale gebruiken veroorzaakten deze zwakke borstvoedingstraditie Dat stelt Evelien Walhout in haar op 25 januari te verdedigen proefschrift aan Tilburg University. Lees meer

 • 07-01-2019Persbericht

  Zwaargewonden hebben op termijn lagere kwaliteit van leven
  Ernstig gewonde patiënten hebben op de langere termijn een verlaagde kwaliteit van leven. Dat geldt met name voor patiënten die na hun ongeval psychische klachten hadden. De letselernst en het type letsel, bleken minder relevant. Dat concludeert Katinka van Delft-Schreurs in haar promotieonderzoek over kwaliteit van leven na een ernstig ongeval, dat ze op vrijdag 11 januari verdedigt aan Tilburg University. Lees meer

 • 18-12-2018Persbericht

  Méér informatie over kanker en gevolgen na behandeling niet voor iedereen beste
  Veel mensen krijgen na de behandeling van kanker te maken met vervelende bijwerkingen of emotionele klachten. Niet iedereen is daar goed op voorbereid. Daarom is er steeds meer aandacht voor het geven van de juiste informatie over de ziekte, behandelingen en mogelijke klachten in de toekomst. Ook de federatie van kankerpatiëntenorganisaties NFK wees afgelopen week weer op het belang hiervan. Maar de toepassing hiervan luistert nauw, blijkt uit onderzoek van Tilburg University en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Patiënten met een hoge informatiebehoefte hebben zeker baat bij deze informatie, maar bij anderen kan het leiden tot meer angst en zorgen. Lees meer

 • 14-12-2018Nieuws

  Starters met flexibele banen: vooral mannen voelen zich ongezond
  Mannen die in hun eerste zes jaar op de arbeidsmarkt vaker een reeks van atypische arbeidsrelaties hebben, vinden zichzelf minder gezond. Dat blijkt uit een studie van Ioana van Deurzen en Sonja Bekker. Lees meer

 • 12-12-2018Persbericht

  Oratie Hans Kroon: ambulantiseren vergt anders prioriteren
  PERSBERICHT 12 december 2018 - Nederland telt ongeveer 280.000 mensen met ernstige psychische aandoeningen, waarvan het grootste deel tegenwoordig op zichzelf woont, met ambulante zorg. Een kleine groep woont in een instelling of beschermende woonvorm. Wat werkt nu het beste voor (gedeeltelijk) herstel: isolatie, integratie, acceptatie, of een mix? Daar spreekt Hans Kroon over in zijn oratie, die hij op 14 december houdt aan Tilburg University bij de aanvaarding van zijn leeropdracht Ambulantisering en Deïnstitutionalisering. Lees meer

 • 10-12-2018Video

  The Happiest Art: Hoe neuropsychologie en kunst samenkomen
  Kunstenaar SuperA werkte samen met hoogleraar klinische neuropsychologie Margriet Sitskoorn van Tilburg University om op basis van neuropschologische kennis kunst te maken waar mensen blij van worden. Zie hier The Making Of: Lees meer

 • 29-11-2018Persbericht

  Oratie Jantine Schuit: Waarom we ongezonde keuzes maken en hoe die te veranderen
  Tilburg University start Healthy Campus Project

  De zorgkosten rijzen de pan uit. Dat heeft onder meer te maken met ons eet-, rook- en beweeggedrag. Voorspellingen laten zien dat ons ongezonde leefpatroon leidt tot een sterke toename van zieke mensen met hart- en vaatklachten, diabetes of kanker. Hoe kunnen we ons gedrag veranderen richting gezonder leven en wat zijn belemmerende factoren? Daarover houdt prof. dr. ir. A.J. (Jantine) Schuit haar inaugurale rede, waarmee ze het hoogleraarschap op het terrein van Health, Behavior and Society aanvaardt. De oratie vindt vrijdag 30 november plaats op Tilburg University. Een zeer actueel thema, dat ook aansluit bij het onlangs gelanceerde Nationale Preventie Akkoord*. Tevens wordt tijdens de oratie het zogeheten Healthy Campus project gestart, waarvan professor Schuit een van de initiators is. Lees meer

 • 26-11-2018Persbericht

  Verspilling in de zorg tegengaan met nieuwe financiële prikkels
  De zorgkosten in Nederland zijn omvangrijk en vormen een groot punt van zorg. Onderzoeker Arthur Hayen onderzocht in twee experimenten hoe verspilling in de zorg met nieuwe financiële prikkels kan worden tegen gegaan. En waarmee dus een daling in de zorgkosten gerealiseerd kan worden. Een prikkel voor huisartsen (shared savings) leverde een besparing in de totale zorgkosten op van 3,5%. Op een prikkel voor verzekerden (bijbetalen als eigen risico in plaats van no-claim) werd bijna twee keer zo sterk gereageerd. Hayen verdedigt zijn proefschrift, getiteld Shared savings and patient cost sharing in the Dutch health care system, op vrijdag 30 november 2018 aan Tilburg University. Lees meer

 • 26-11-2018Direct link

  Charissa Freese: Schamel personeelsbeleid dwingt werknemer tot freelancen
  Ruim een miljoen mensen werken als zzp'er en dat aantal blijft volgens het CBS stijgen. In de bouw, het onderwijs en de zorg maken werknemers dankbaar gebruik van de vrijheid en hogere lonen. Daar staat tegenover dat de keuze vaak onvrijwillig is en de werkdruk voor bestaand personeel toeneemt, vertelt onderzoekster Charissa Freese op nu.nl. Lees meer

 • 22-11-2018Direct link

  Promovendus: algoritmes vervangen de personeelsmanager nog niet
  Promovendus: algoritmes vervangen de personeelsmanager nog niet Lees meer

 • 19-11-2018Persbericht

  Faculteiten Sociale Wetenschappen slaan handen ineen bij ethische toetsing
  Utrecht - De faculteiten Sociale- en Gedragswetenschappen in Nederland werken steeds meer samen om te komen tot kwalitatief hoogwaardige en landelijk geharmoniseerde ethische toetsing van onderzoek. Woensdag 14 november tekenden de decanen van de dertien betrokken faculteiten in Nederland een overeenkomst die de bestaande samenwerking op dit gebied vastlegt in het Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen. Lees meer

 • 13-11-2018Persbericht

  Meer onderzoek naar de implementatie en opschaling van eHealth voor patiënten met chronische pijn!
  Wereldwijd zou chronische pijn wel eens hogere ziektelasten kunnen veroorzaken dan enig andere aandoening. Het komt zo veel voor (bij 1 op de 5 Europeanen) dat we er bijna allemaal op enig moment last van krijgen. Dit leidt tot veel functionele hinder, verzuim en daarmee hoge zorgkosten: zowel direct, door het gebruik van lichamelijke en psychische zorg, als indirect door arbeidsverzuim. Lees meer

 • 08-11-2018Persbericht

  Tom Smeets benoemd tot hoogleraar Klinische Psychologie
  PERSBERICHT 7 november 2018 - Dr. Tom Smeets is per 1 januari 2019 benoemd tot hoogleraar Klinische Psychologie aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Tom Smeets wordt tevens de nieuwe voorzitter van het departement Medische en Klinische Psychologie. Lees meer

 • 11-10-2018Nieuws

  Delegatie Renmin University bezoekt Tilburg University
  Op 11 en 12 oktober bezoekt een delegatie van Renmin University of China Tilburg University. Het gaat om een groep wetenschappers, die verbonden zijn aan de School of Labor and Human Resources. Vorig jaar is een delegatie vanuit het Departement Human Resource Studies van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences onder leiding van Jaap Paauwe op bezoek geweest in Beijing. Lees meer

 • 10-10-2018Nieuws

  Van koffiedik naar burgers in slechts drie stappen
  Tijdens de Dag van de Duurzaamheid (10-10) laten we je graag zien hoe het proces van upcyclen eruit kan zien. In samenwerking met firma MAAS gaat Tilburg University het koffiedik uit alle koffiezetautomaten op de campus verzamelen. Dit koffiedik wordt door het bedrijf GRO gebruikt om oesterzwammen op te laten groeien. Lees meer