Onderzoek Sociale wetenschappen

Proefschrift Daniëlle Volker bekroond met Burgerpenning 2017

De Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (NVAB) heeft de Burgerpenning 2017 toegekend aan Daniëlle Volker voor haar proefschrift 'Return to Work in Employees with Common Mental Disorders: A Blended Ehealth Intervention Trial'. Volker promoveerde daarop in 2016 bij Tranzo aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

De jury looft het proefschrift omdat het een duidelijk innovatief karakter laat zien in de wijze van begeleiden, een zorgvuldige evaluatie biedt over het proces en de (kosten)effectiviteit, en een nieuwe optie van succesvolle arbocuratieve samenwerking introduceert.

Drie van de zes genomineerde proefschriften hadden betrekking op verzuim door psychische klachten. Ziekteverzuim vanwege psychische klachten is voor de Nederlandse bedrijfsarts een groot en weerbarstig probleem.

Volker onderzocht het effect van een door haarzelf en de onderzoeksgroep ontwikkelde e-Health module, gericht op terugkeer naar werk voor verzuimende werknemers met psychische klachten. De module Embedded in Collaborative Occupational health care (ECO) bestaat uit (1) een internetcursus Return@Work, gebaseerd cognitieve gedragstherapie en problem solving treatment en (2) een beslisondersteuning via e-mail voor de bedrijfsarts; daarnaast heeft de bedrijfsarts de mogelijkheid om een psychiater te consulteren.

Verzuimende werknemers met psychische klachten blijken dankzij deze webmodule sneller hun werk te hervatten dan werknemers die een standaard verzuimbegeleiding ontvangen. Verder hebben ze na negen maanden minder psychische klachten. Werkgevers verdienen de kosten van de ECO-interventie binnen een jaar ruim terug. De werknemer heeft baat bij de ECO-interventie in de vorm van verbeterde kwaliteit van leven door een eerdere terugkeer naar het werk.

Dit promotieonderzoek werd gefinancierd door ZonMw, Achmea Sociale Zekerheid, GGzBreburg en Tranzo. Promotor was prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis en copromotoren dr. Evelien Brouwers en dr. Moniek Vlasveld.