Onderzoek Sociale wetenschappen

Hart- en vaatziekten bij vrouwen: Hartstichting en ZonMw steunen onderzoek Paula Mommersteeg

8 maart - Op Internationale Vrouwendag maakt de Hartstichting bekend dat ze samen met ZonMw 500.000 euro toekent aan vijf nieuwe onderzoeken over hart- en vaatziekten bij vrouwen. Een daarvan is toegewezen aan Paula Mommersteeg (TSB/CoRPS). Zij gaat onderzoeken wat de invloed is van angst en depressie op hartziekten.

De investering vindt plaats in het kader van het Kennisprogramma Gender & Gezondheid van ZonMw, dat is opgezet om de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen te verminderen. “We willen de kennisachterstand rondom hart- en vaatziekten bij vrouwen zo snel mogelijk inhalen. Om de ziektebeelden bij vrouwen eerder te herkennen én de zorg voor vrouwen te verbeteren,” licht directeur van de Hartstichting Floris Italianer toe.

De samenwerking met ZonMw is erop gericht om een goed overzicht te krijgen van de grote hoeveelheid informatie die wetenschappers tot nu toe hebben gevonden over man-vrouw verschillen, om al deze kennis te bundelen en er conclusies uit te trekken. Die inzichten worden gedeeld met artsen en onderzoekers, zodat de zorg voor vrouwen ook echt verbetert. Ook wordt zo duidelijk welke kennis nog ontbreekt en waar nieuw onderzoek voor nodig is.

Interview met Paula Mommersteeg over onderzoek angst en depressie bij hartziekten

Hoe beïnvloeden psychologische klachten, zoals angst en depressie, het risico op bepaalde hartziekten? En zijn daarbij belangrijke verschillen tussen mannen en vrouwen? Paula Mommersteeg krijgt een subsidie van de Hartstichting om het antwoord te vinden op deze vragen.

Ik verbaas me erover dat de invloed van psychologische klachten op hart- en vaatziekten zo weinig aandacht krijgt,” vertelt Paula. “We weten dat bijvoorbeeld stress, angst en depressie je risico op deze ziekten vergroten.” Juist voor vrouwen is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor psychologische risicofactoren.“Angst en depressie komen bij vrouwen twee keer zoveel vrouwen als bij mannen.”

Meer stresshormonen en ongezond leven

Wie zich langere tijd somber, gestrest of angstig voelt, heeft langdurig stresshormonen in het bloed. Die hormonen hebben meerdere effecten: bloeddruk en hartslag stijgen, en de afweer verslechtert, waardoor bijvoorbeeld de ontwikkeling van slagaderverkalking sneller gaat. Paula: “Mensen die niet lekker in hun vel zitten gaan zich vaak ook ongezonder gedragen: minder bewegen, meer roken, ongezonder eten. En ze slikken minder trouw hun medicijnen, zoals cholesterolverlagers.” Alles bij elkaar ontstaat een hoger risico op vernauwingen in de bloedvaten die de hartspier van bloed voorzien (kransslagaders). Een hartinfarct of pijn op de borst is vaak het gevolg.

Vrouwen hebben andere klachten

Aan het onderzoek naar de relatie tussen psychologische klachten en hartklachten doen vaak meer mannen mee dan vrouwen, vertelt Paula. “Dit komt doordat de meeste onderzoeken zich richten op hartziekten met duidelijke vernauwingen van de kransslagader, of met een klassiek beeld van hartklachten, zoals pijn op de borst met uitstraling naar de linkerarm.” Maar vrouwen hebben soms andere hartklachten. En bij vrouwen zijn vaker de allerkleinste vertakkingen van slagaders in het hart vernauwd. “Met dit onderzoek wil ik erachter komen of de relatie tussen psychologische klachten en hartziekten bij vrouwen anders is dan bij mannen.”

Resultaten direct gebruiken

De resultaten zal Paula via onder meer wetenschappelijke publicaties en een symposium voor artsen zoveel mogelijk verspreiden. Zodat de nieuwe inzichten direct worden gebruikt om de zorg voor vrouwen en mannen met hart- en vaatziekten te verbeteren.

Kennisachterstand inhalen
De Hartstichting en overheidsorganisatie ZonMw steken samen bijna € 100.000 in dit onderzoek van Paula. Het is een van de projecten waarmee de Hartstichting zorgt dat de kennisachterstand over hart- en vaatziekten bij vrouwen wordt ingehaald.

Lees meer over de andere projecten die de Hartstichting en ZonMw steunen.