Onderzoek Sociale wetenschappen

Twee Tilburgse onderzoekers ontvangen prestigieuze Vidi-beurs van NWO

PERSBERICHT 30 mei 2017 - Loes Keijsers en Joris Mulder, beiden onderzoeker aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, hebben van NWO een Vidi-subsidie van 800.000 euro toegekend gekregen. Hiermee kunnen zij een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten voor vijf jaar. Hun onderzoeksthema’s zijn respectievelijk opvoed-adviezen en dynamische sociale netwerken.


Vidi-subsidies zijn gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

In totaal dienden in deze Vidi-ronde 590 onderzoekers een onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn er dit jaar 89 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 15%.

Loes Keijsers: Opvoed-advies op maat

Pubers opvoeden is niet altijd eenvoudig. Met het ADAPT-programma gaan dr. Loes Keijsers en collega’s vanuit de Ontwikkelingspsychologie onderzoeken hoe opvoeding in elk gezin een andere uitwerking heeft op het welbevinden van tieners. Hiervoor gebruiken ze smartphone apps met micro-vragenlijsten. Nieuwe theoretische inzichten kunnen helpen om opvoedadvies in de toekomst beter toe te spitsen op de gezinssituatie.

Meer informatie Opvoed-advies op maat ->

De complexiteit van een puber opvoeden ontrafeld

Afgelopen week kreeg Loes Keijsers van de Universiteit Tilburg, departement ontwikkelingspsychologie, een VIDI subsidie toegekend. Deze beurs stelt onderzoekers in staat een team samen te stellen en een eigen onderzoekslijn uit te stippelen voor de komende 5 jaar. Keijsers gaat onderzoek naar doen hoe opvoeding van pubers er aan kan bijdragen dat het met jongeren goed gaat - of juist niet. Als een van de eerste zal ze deze processen op het niveau van het individuele gezin in kaart brengen, om zo verschillen tussen gezinnen in hoe opvoeding werkt bloot te leggen.

Uit eerder onderzoek blijkt dat ouders een belangrijke rol spelen in het voorkomen van aanpassingsproblemen, zoals depressieve gevoelens, kleine criminaliteit en alcoholgebruik. Zo blijkt dat het bieden van emotionele steun, stellen van duidelijke regels, en de ondersteuning van autonomie bijdragen aan een positieve ontwikkeling van een puberend kind op lange termijn. Doordat eerder onderzoek echter voornamelijk groepsgemiddelden beschrijft, zijn opvoedadviezen veelal afgestemd op de gemiddelde puber. De werkelijkheid is vaak anders. Niet elke puber is blij met een spontane knuffel, reageert goed op duidelijke regels, of zit te springen om meer zelfstandigheid. Idealiter is opvoedadvies dus toegespitst op de unieke gezinssituatie. Met het VIDI-onderzoek wil Keijsers de nodige theoretische inzichten verwerven over hoe opvoeding functioneert per gezin om gepersonaliseerd opvoedadvies in de toekomst mogelijk te maken.

Wetenschappelijk gezien zijn er nog veel onbeantwoorde vragen. Keijsers zal allereerst onderzoeken in hoeveel gezinnen algemene opvoedprincipes bijdragen aan een positieve ontwikkeling, en in hoeveel gezinnen niet. Kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de ene ouder juist strenger zou moeten zijn, en de andere juist een puber meer moet loslaten om alcoholgebruik tegen te gaan? Ten tweede zal ze gaan ontrafelen hoe dagelijkse opvoedprocessen uiteindelijk bijdragen aan de ontwikkeling van welbevinden. Pubers reageren bijvoorbeeld vaak opstandig en boos op goedbedoelde opvoedingsstrategieën, denk aan het verbieden van alcohol, het geven van een spontane knuffel, of informeren hoe de schooldag was. Hoe kan het dan toch zo zijn dat opvoedgedrag dat op korte-termijn weerstand oproept, op lange termijn juist bijdraagt aan een positieve ontwikkeling?

Om uitspraken te kunnen doen over individuele gezinnen zijn veel metingen nodig per gezin. Keijsers zal jongeren en hun ouders daarom vragen, meerdere malen per dag te rapporteren met een app op hun smartphone over hoe ze zich voelen, waar ze zijn, en hoe ze met elkaar omgaan. Met deze rijke data en nieuwe statistische analyses, wil ze per gezin het opvoedproces in kaart brengen. In de toekomst wil ze deze kennis graag inzetten om ouders te ondersteunen bij de opvoeding van pubers, bijvoorbeeld door een app te ontwikkelen waarmee ouders inzicht kunnen krijgen in hun eigen gezinssituatie.

Achtergrond-informatie: TedX-talk.Joris Mulder: Statistische analyses van dynamische sociale netwerken door middel van interactiereeksen

Relaties tussen mensen in een sociaal netwerk zijn constant aan verandering onderhevig. Om dit dynamische proces te begrijpen moeten we kijken naar reeksen van sociale interacties in het netwerk over tijd. Dr. ir. Joris Mulder gaat bij het departement Methoden en Technieken van Onderzoek statistische methodes ontwikkelen om deze reeksen te analyseren en dynamische sociale netwerken beter te begrijpen.

Noot voor de pers

Neem voor meer informatie contact op met Loes Keijsers via loes.keijsers@tilburguniversity.edu of 013 – 466 4339, met Joris Mulder via j.mulder3@tilburguniversity.edu of met de afdeling Persvoorlichting: 013 – 466 4000 / persvoorlichters@tilburguniversity.edu.