Onderzoek Theologie

Tilburg School of Catholic Theology duidt de katholieke traditie in de context van de hedendaagse maatschappij en bestudeert de spirituele behoefte van het individu.

Misdaadcongres 2014: Verschuivende mensbeelden, verhardend strafrecht?

PERSUITNODIGING


Ons mensbeeld verandert en het strafrecht verandert mee. Dat lijkt de laatste decennia harder geworden voor daders. Maar klopt dat wel? Onmiskenbaar is de aandacht voor slachtoffers van misdrijven toegenomen. Welke wereldbeelden en mensbeelden schuilen achter deze ontwikkelingen? En met welk mensbeeld ‘werken’ professionals met daders en slachtoffers? Deze en andere vragen rond de omgang met daders en slachtoffers staan ter discussie op het Misdaadcongres 2014 op 6 november in de aula van Tilburg University.

Naast experts uit de rechtswetenschappen, ethiek en rechtspraktijk, treedt ook schrijfster Kristien Hemmerechts op. Zij wordt door literatuurcriticus en emeritus hoogleraar Jaap Goedegebuure geïnterviewd over haar roman De vrouw die de honden te eten gaf, geïnspireerd op het leven van de ex-vrouw van Dutroux, Michelle Martin. Het boek deed veel stof opwaaien in België, omdat Michelle Martin er een menselijk gezicht in kreeg.

Workshops

In de middagworkshops is er onder meer aandacht voor de omgang met jeugdige daders, en voor verdachten van internationale misdrijven. Ook vertelt een ex-gedetineerde over hoe hij werd bejegend na het uitzitten van zijn straf. Steeds staat de vraag centraal vanuit welk wereld- en mensbeeld wij daders en slachtoffers bejegenen en zouden moeten bejegenen.

Boekpresentatie

Sluitstuk van het congres is de aanbieding van het eerste exemplaar van het interview- en fotoboek Mensbeeld en strafrecht aan Geert Corstens, president van de Hoge Raad der Nederlanden.

Zie voor meer informatie over het programma: Misdaadcongres 2014.

De organisatie van het jaarlijkse Misdaadcongres is in handen van het Centrum voor Justitiepastoraat en de Stichting Mens en Strafrecht, met medewerking van onder meer Tilburg University, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit Amsterdam en diverse subsidieverstrekkers.

Noot voor de pers

Journalisten zijn van harte uitgenodigd om het congres bij te wonen, na aanmelding bij Corine Schouten, persvoorlichter Tilburg University, email c.h.schouten@tilburgunversity.edu.