Onderzoek Theologie

Tilburg School of Catholic Theology duidt de katholieke traditie in de context van de hedendaagse maatschappij en bestudeert de spirituele behoefte van het individu.

Afscheid dr. Hans van Loon

Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nemen wij op donderdag 11 januari 2018 afscheid van dr. Hans van Loon als senior research fellow bij het Centrum voor Patristisch Onderzoek van de VU en de Tilburg School of Catholic Theology.

Wij grijpen deze gelegenheid graag aan om Hans van harte te bedanken voor het werk dat hij voor het centrum heeft verzet.

Programma

14:00

Ontvangst met koffie & thee – Nieuwegracht 61 te Utrecht (Aeneaszaal)
14:30

Paul van Geest – Woord van welkom en lezing: ‘Augustinus als concilievader’ Paul van Geest is hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van de theologie aan Tilburg University
14.55

Riemer Roukema – Lezing: ‘Micha in de patristische uitleg. Enkele notities bij de oudchristelijke toe-eigening van een oudtestamentisch profetenboek’ Riemer Roukema is onderzoekshoogleraar Vroeg christendom aan de PThU
15:20

Liuwe Westra – Muzikaal intermezzo Liuwe Westra is senior research fellow van het Centrum voor Patristisch Onderzoek aan de VU en de Tilburg School of Catholic Theology.
15:35

Hans van Loon – Lezing: ‘Met dank aan Cyrillus. De relevantie van Cyrillus van Alexandrië voor vandaag’ en dankwoord
16:00

Receptie en informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje, in de Catharinazaal op Nieuwegracht 61 te Utrecht.

Plaats

Het programma vindt plaats bij de Tilburg School of Catholic Theology in de Aeneaszaal en de Catharinazaal van het Bonifaciushuis, Nieuwegracht 61 te Utrecht.

Aanmelding

Deelname aan deze middag is kosteloos, vriendelijk verzoek u wel aan te melden via de volgende link: https://tiu.nu/afschHvLoon.


Wanneer: 11 januari 2018 14:00

Einddatum: 11 januari 2018 16:00