Onderzoek Theologie

Tilburg School of Catholic Theology duidt de katholieke traditie in de context van de hedendaagse maatschappij en bestudeert de spirituele behoefte van het individu.

Kardinaal Willebrandslezing 2018

De jaarlijkse Kardinaal Willebrandslezing georganiseerd door de Katholieke Raad van het Jodendom zal in 2018 gehouden worden door prof. dr. Emile Schrijver, algemeen directeur van het Joods Historisch Museum en bijzonder hoogleraar voor de geschiedenis van het Joodse boek aan de Universiteit van Amsterdam.

De titel is: 'Identiteit en tradities onder druk. Wat kunnen wij van Joden leren?'

Iedereen die lid is van een kerk of religie, iedereen die een bepaalde levensbeschouwing aanhangt, iedereen die betekenis toekent aan waarden of overtuigingen die voor haar of hem belangrijk zijn, staat voor de uitdaging de traditie waar zij of hij in staat door te geven aan een volgende generatie.

Dat geldt zeker voor christenen en joden. Doorgeven van tradities is een essentieel thema voor beiden. Het voortbestaan van hun gemeenschappen staat of valt er zelfs mee. Maar precies hier wordt ook een diepe crisis ervaren. Tradities en identiteit van gemeenschappen staan zwaar onder druk. Die spitst zich toe op twee kernvragen: wat geef je door aan de volgende generatie(s)? En: hoe doe je dat?

Ofschoon zowel joden als christenen met deze beide fundamentele vragen worden geconfronteerd, gaan ze er toch veelal op verschillende manieren mee om. Christenen denken primair aan het doorgeven van het 'geloof', aan geloofsoverdracht. Bij joden staan veelal andere zaken voorop. Het gaat hen allereerst om het 'doen', het leven volgens de aanwijzingen van de Tora. Daarbij bestaan uiteraard ook verschillen tussen orthodoxe, liberale en seculiere Joden. Deze verschillen in benadering hebben weer implicaties voor de manier waarop men tradities probeert door te geven.

Het kan voor joden en christenen verhelderend zijn om inzicht te hebben in de manieren waarop men met deze vragen omgaat. Je begrijpt de ander beter, en kunt van elkaar leren.

De Kardinaal Willebrandslezing wordt gehouden door prof. dr. Emile Schrijver, algemeen directeur van het Joods Historisch Museum te Amsterdam. Hij gaat in op de vraag wat voor de verschillende groeperingen binnen het jodendom in Nederland zó wezenlijk is dat zij dit aan komende generaties beslist willen doorgeven. Hij staat ook stil bij hoe zij dat doen.

Prof. dr. Dineke Houtman, hoogleraar Judaica aan de Protestantse Theologische Universiteit, en dr. Bill Banning, docent godsdienst en levensbeschouwing op het d’Outremontcollege te Drunen, reageren op de lezing door middel van een kort coreferaat en gaan na wat christenen van deze joodse benadering kunnen leren.

Praktische informatie

  • Datum: donderdag 5 april, van 14.00 tot 17.00 uur.
  • Locatie: Bergkerk Amersfoort
  • Kosten €15 per persoon. Vrienden van KRJ en oud abonnees van Kroniek betalen €10 per persoon.
  • Aanmelden via deze link.

Wanneer: 05 april 2018 14:00

Einddatum: 05 april 2018 17:00