com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@ebf42bc6

Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Tilburg University: feiten en cijfers

Tilburg University draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we vooral door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties. Daarom nodigen we bedrijven, organisaties, overheden en burgers uit samen met ons te werken aan nieuwe inzichten en waardevolle antwoorden voor de maatschappij. Die innovatie vinden we door te onderzoeken, te leren en te begrijpen: Understanding Society.

Feiten en cijfers Tilburg University 2014

Onderwijs

Onderwijskwaliteit, maatschappelijke oriƫntatie en een sterk campusgevoel vormen de basis van ons onderwijs. De groene campus biedt een mooie basis voor het vormen van een internationale gemeenschap waar studenten en medewerkers elkaar stimuleren, uitdagen en kennis opdoen.

Onderzoek

Ons onderzoek sluit aan op de huidige complexe maatschappelijke vraagstukken. Deze vragen om een integrale benadering waarbij verschillende wetenschappelijke disciplines betrokken zijn.

Onze disciplines economie, recht, katholieke theologie, sociale en gedragswetenschappen en geesteswetenschappen dragen stuk voor stuk bij aan Understanding Society.

Organisatie

Met hooggekwalificeerd personeel levert Tilburg University hoogstaande kwaliteit. We stimuleren verbinding en discipline-overstijgende samenwerking tussen mensen en teams en bevorderen kwaliteit van leiderschap binnen een slagvaardige organisatie.

Strategisch plan

De belangrijkste punten in ons Strategisch plan zijn:

  • Understanding Society blijft de missie
  • Kwaliteit staat voorop
  • Innovatie volgens een vaste methode
  • Meer verbinding aanbrengen
  • Gericht internationaal samenwerken
  • Een slagvaardige universiteit
  • Al deze keuzes concentreren zich op onze hoofdactiviteiten: onderzoek, onderwijs en valorisatie

Zie ook de webpagina jaarverslagen en begrotingen voor aanvullende informatie of lees de corporate brochure.

Stuur door

Wat is de uitkomst van acht plus tien