Universiteitsbibliotheek

Een collectie met meer dan 800.000 boeken, tijdschriften, afbeeldingen, oude drukken en handschriften. Samen met een omvangrijke digitale collectie van e-books en e-journals, levert dit een schat aan wetenschappelijke informatie.

Europees Documentatie Centrum

Op deze pagina vind je informatie over het Europees Documentatie Centrum, belangrijke EU-publicaties, websites en databases.

Wat is een Europees Documentatie Centrum?
Europese Documentatie Centra (EDC's) zijn opgezet om onderwijs en onderzoek op het gebied van Europese integratie te bevorderen. EDC's bevinden zich meestal in universiteiten. Zij ontvangen en verzamelen informatie van en over de Europese Unie (EU) en stellen deze beschikbaar. Het EDC van de Universiteit van Tilburg heeft een algemeen karakter en bevat publicaties op de volgende terreinen:
 • Economische en monetaire zaken
 • Industriële politiek
 • Interne markt
 • Onderwijs en cultuur
 • Regionale ontwikkeling en politiek
 • Sociale ontwikkeling
 • Transport
 • Werkgelegenheid en arbeidsvraagstukken
 • Recht
 • Energie
 • Milieu

De publicaties van het EDC zijn verdeeld over de collecties Rechtswetenschappen, Economie en Bedrijfswetenschappen en Sociale wetenschappen.

Waar vind ik websites en databases?
Het aanbod aan informatie van en over de Europese Unie op internet is zeer uitgebreid. Maak gebruik van een overzicht van geselecteerde websites en databases om sneller relevante informatie te vinden:
Waar vind ik publicaties?
Sinds de komst van internet zijn publicaties van de EU steeds meer digitaal beschikbaar. Gedrukte (oudere) publicaties van en over de EU, zoals boeken, rapporten, tijdschriften en statistieken zijn terug te vinden via de catalogus UvT.

Een belangrijke informatiebron zijn de officiële documenten die de instellingen en organen van de EU publiceren, zoals het Publicatieblad, de Jurisprudentie van het Hof van Justitie en parlementaire stukken. Voor de meeste van deze documenten geldt dat ze vanaf ongeveer 1997/1998 in digitale vorm beschikbaar zijn. Oudere documenten zijn op papier, microfiche of cd-rom in de bibliotheek te vinden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vindplaatsen van de belangrijkste officiële documenten.

Titel publicatie Taal Bezit en vindplaats TiU Digitaal
Publicatieblad L en C serie
NL
1952-2003
CBM T 20000 t/m T 20002
Vanaf 1998
EUR-Lex
Official Journal L and C series
EN
1952-2003
CBM T 20004 t/m T 20005
Vanaf 1998
EUR-Lex
Publicatieblad S serie
NL/EN
Vanaf 1997
CBM T 20006
JUR (cd-rom)
Actuele aanbestedingen
en archief laatste 5 jaar TED
Jurisprudentie Hof van Justitie
NL
1954-2004
CBM T 20027
Vanaf 1954
EUR-Lex
Reports of Cases before
the Court of Justice
EN
1954-2004
CBM T 20028
Vanaf 1954
EUR-Lex
Jurisprudentie Ambtenarengerecht
NL
Vanaf 1994
JUR Z90 JURA (losbladige uitgave)
Vanaf 2006
EUR-Lex
COM-documenten
NL
1982-1986
CBM T 20010
1987-2002
JUR Z80 microfiches
Vanaf 1999
EUR-Lex
Zittingsdocumenten/Verslagen
Europees Parlement
NL
1953-1986
CBM T 20011
1987-1996/97
JUR Z80 microfiches
Vanaf circa 1996
website Europees Parlement
Algemeen Verslag over
de werkzaamheden
NL
1952-1996
CBM 691 B 03/...
Vanaf 1997
Algemeen verslag
General report on the activities
EN
1994-1996
CBM R 02232/..
Vanaf 1997
General report
Bulletin van de EU
NL
1960-1995
CBM T 20008.
1996-2004
Bulletin EU
Bulletin of the EU
NL
1968-1995
CBM T 20008.
1996-2009
Bulletin EU

Stuur door

Wat is de uitkomst van zes plus negen

Mail ons / reageer

Heb je een vraag over de inhoud van deze pagina?

Of wellicht een algemene vraag of een vraag of opmerking over de website?

Stel hem via dit formulier en je ontvangt zeker een reactie.

Wat is de uitkomst van zes plus negen

Geef een numerieke waarde op