Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Prof. dr. K.M. (Koen) Becking MPA, Voorzitter College van Bestuur

De heer Becking (1969) is sinds 1 oktober 2012 voorzitter van het College van Bestuur.

Vanaf 2007 was hij voorzitter van de directie van de KRO. Hij is ereprofessor aan de School of Public Leadership van de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika. De heer Becking studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht op arbeidsverhoudingen. Bij de NSOB volgde hij de tweejarige Master of Public Administration.

Portefeuille voorzitter

  • Strategie, profiel en identiteit
  • Algemene zaken (bestuurlijk en juridisch).
  • Internationalisering
  • Bestuurlijke en juridische zaken
  • Externe betrekkingen (regio, nationaal en internationaal)
  • Internal Audit, Governance, Risk management and Compliance (GRC)
  • Sustainability
  • HR- & Arbobeleid
  • Voorzitter Crisis Management Team

  Overzicht nevenwerkzaamheden

   • Honorary Professor Stellenbosch University (onbezoldigd)
   • Voorzitter Strategische adviesraad TNO

   In relatie tot zijn functie (allen onbezoldigd)

    • Lid Bestuur VSNU
    • Vicevoorzitter VSNU-stuurgroep Strategie, Public Affairs & Governance (SSPG)
    • Lid Algemeen Bestuur Brainport
    • Lid EU High Level Group on Big Deals/Open Science/Open Access
    • Hoofdonderhandelaar Open Access Nederland
    • Voorzitter Braventure
    • Lid bestuur Stichting Professor Cobbenhagen
    • Lid bestuur Universiteitsfonds

    De nevenwerkzaamheden van de leden van het College van Bestuur zijn goedgekeurd door de Remuneratiecommissie van het Stichtingsbestuur. Deze nevenwerkzaamheden vallen onder de Regeling Nevenwerkzaamheden Tilburg University.

    Koen Becking over Tilburg University

    "Je moet groot durven denken en daarna stappen zetten"

    "We staan als universiteit midden in een wereld waar ontwikkelingen razendsnel gaan. We gaan naar tweetaligheid toe, op den duur wordt Engels de eerste voertaal op Tilburg University. Wij leiden jongeren op om te werken met technologie die nu nog niet bestaat maar over vijf jaar wel. Voor banen die nu nog niet bestaan, maar over vijf jaar wel. Tilburg University is een topuniversiteit met de potentie en de ambitie om internationaal een vooraanstaande rol te spelen. Met ons talent en met toonaangevend onderzoek. Door nauwer samen te werken met andere kennisinstellingen, bedrijven en overheden in de regio die net als wij de hoogste eisen aan kwaliteit stellen.

    De buitenwereld wordt steeds belangrijker voor de universiteit. Dus moeten wij ons steeds vaker de vraag stellen wat wij voor die samenleving kunnen betekenen. Met ons multidisciplinair onderzoek zijn we uniek. De samenleving kampt met problemen rondom vergrijzing, arbeidsmarkt en zorg. Wij hebben het perfecte profiel om voor die thema's innovatieve oplossingen te zoeken. Onze slogan is niet voor niets Understanding Society. De komende jaren gaan we die nog verder verdiepen. Ik vind het prachtig om mee te werken aan de uitvoering van een agenda die is opgesteld samen met alle relevante partijen op Tilburg University."