Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Portefeuilleverdeling CvB

Prof. dr. K.M. (Koen) Becking

Portefeuille voorzitter

 • Strategie, profiel en identiteit
 • Algemene zaken (bestuurlijk en juridisch).
 • Internationalisering
 • Bestuurlijke en juridische zaken
 • Externe betrekkingen (regio, nationaal en internationaal)
 • Internal Audit, Governance, Risk management and Compliance (GRC)
 • Sustainability
 • HR- & Arbobeleid
 • Voorzitter Crisis Management Team

P.F.I.M (Paulina) Snijders MSc CPC

Portefeuille vice-voorzitter / lid bedrijfsvoering

 • Strategie, profiel en identiteit
 • Financieel beleid
 • Strategisch IT beleid
 • Vastgoed en huisvesting
 • Bedrijfsvoering algemeen
 • Integraal Veiligheidsbeleid
 • Bibliotheek en Erfgoed
 • (Top)sportbeleid

Prof. dr. E.H.L. (Emile) Aarts

Portefeuille Rector Magnificus

 • Strategie, profiel en identiteit
 • Onderwijs, Onderzoek en Impact
 • Hooglerarenbeleid/WP beleid
 • College voor Promoties en academische plechtigheden
 • Wetenschappelijke integriteit
 • Communicatie en Marketing