Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Executive Services

Executive Services levert ondersteuning aan het College van Bestuur en de Medezeggenschap. Daarnaast worden hier de juridische ondersteuning en de interne auditing voor de universiteit uitgevoerd.


Organisatie

De divisie bestaat uit drie afdelingen:

  • Secretary's Office: hieronder vallen de pedel en de bestuurssecretarissen, de ondersteuning voor de Universiteitsraad en het Lokaal Overleg, en de secretariële ondersteuning voor het College van Bestuur en voor het College voor Promoties.
  • Legal Affairs
  • Internal Auditing: aansturing rechtstreeks door Voorzitter van het College van Bestuur.
Organogram Executive Support

Directeur en secretariaat

Directeur

Abigail Vermeulen

Vermeulen, A.C.F.A.
Name drs. A.C.F.A. (Abigail) Vermeulen MCM
Division Executive Support
Management, Staff and Support
Position Secretaris van de Universiteit
Room C 167
Phone +31 13 466 8714
E-mail abigail.vermeulen@tilburguniversity.edu

Secretariaat

Wayers, J.A.
Name J.A. (Jacqueline) Wayers
Managementsup Services - Schools
Position Secretaresse
Room C 164
Phone +31 13 466 2230
E-mail j.a.wayers@tilburguniversity.edu
Oldenbeek, A.M.T. van
Name A.M.T. (Anne-Marie) van Oldenbeek
Managementsup Services - Schools
Position Secretaresse
Room C 164
Phone +31 13 466 2681
E-mail a.m.t.vanoldenbeek@tilburguniversity.edu