Werken bij Tilburg University

Werken bij de beste algemene universiteit van Nederland? Volgens onze studenten zijn we al drie jaar op rij de beste en met jouw hulp blijven we dat ook in de toekomst!

Marloes van Engen over genderbeleid

"Ons beleid draagt bij aan een inclusieve universiteit en meer diversiteit"

Marloes van Engen PED

Ambitie

"We streven naar 25 procent vrouwelijke hoogleraren en 40 procent universitair hoofddocenten. Als dat lukt, dan hebben we een universiteit waar het vrouwelijk potentieel beter wordt benut dan nu het geval is. Van het aantal studenten dat hier nu rond loopt is de helft man en de helft vrouw – al jaren. Maar kijk je naar de top, dan bestaat opeens de overgrote meerderheid uit mannen. Dat willen we rechtzetten. Voor de universiteit als zodanig is meer diversiteit dus alleen maar goed."

Concrete interventies

"Het Philip Eijlander Diversity Program is onderdeel van een integraal diversiteitsbeleid. Zo krijgen alle nieuwe leidinggevenden cursussen over leiderschap, inclusief modules over diversiteit. Er loopt daarnaast een intensief programma waaraan alle departementsvoorzitters in onze faculteiten deelnemen, bedoeld om oorzaken en gevolgen van genderongelijkheid in kaart te brengen en vanuit de faculteiten concrete interventies te entameren. Ook kijken we naar de verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen, de manier waarop we communiceren en hoe ons werving- en selectiebeleid is ingericht."

Onbewuste vooroordelen

“We weten uit de psychologie veel over hoe ons brein werkt, dat we stereotiepe beelden hebben over wat een professor is, wat excellentie is, wat onderzoek is. En die beelden hebben we net iets vaker gekoppeld aan beelden die we hebben van mannen. Het zijn onbewuste processen die op allerlei momenten spelen: wie kiezen we als kandidaat op een positie, wie vragen we bij een bepaald project, wie zetten we op zichtbare posities, hoe evalueren we onderwijs, hoe evalueren we onderzoek, hoe evalueren we iemands bijdrage aan de samenleving, hoeveel geld krijgt iemand toegewezen… Bij al die keuzes speelt een klein beetje bias mee. Niemand discrimineert bewust vrouwen – of mannen, die kunnen er ook last van hebben, als zij bijvoorbeeld openlijk hun zorgtaken serieus nemen –, maar het gevolg is wel dat vrouwen relatief laat doorstromen. Of afhaken.”

Understanding society

"Misschien wel het allerbelangrijkste is dat we de universiteit inclusief willen maken. Je hebt als organisatie immers een sociale verantwoordelijkheid, namelijk dat je goed met je mensen omgaat en dat mannen en vrouwen gelijke kansen hebben. Understanding society betekent dat je juist ook naar je eigen medewerkers kijkt. Ik ben ervan overtuigd dat ons beleid bijdraagt aan een inclusieve universiteit en meer diversiteit. En dan zullen er nog steeds haantjes hier rondlopen, maar ook allerlei mensen van ander pluimage. En zo zou het moeten zijn."


Marloes van Engen is Universitair Docent bij het departement Human Resource Studies van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.