Werken bij Tilburg University

Werken bij de beste algemene universiteit van Nederland? Volgens onze studenten zijn we al drie jaar op rij de beste en met jouw hulp blijven we dat ook in de toekomst!

Jouw carrière

De ruim 2.000 medewerkers van Tilburg University maken de universiteit tot wat zij is: een excellente academische omgeving. Zij helpen ons om onze ambities te realiseren. Daarom hecht Tilburg University veel waarde aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers. We bieden trainingen op het gebied van leiderschaps- en onderwijsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. Via het Language Center kun je bovendien je taalniveau toetsen en cursussen volgen om je mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid te verbeteren.

Wetenschappelijke carrière

Als wetenschapper wil je dátgene onderzoeken waar je hart ligt, je omringen met inspirerende collega’s en de kans krijgen om samen te werken met toonaangevende instituten. Je wilt je gesteund voelen in je onderzoek, kunnen beschikken over moderne faciliteiten en hulp krijgen bij bijvoorbeeld het aanvragen van een beurs. De universiteit neemt deel aan tal van toonaangevende regionale en internationale netwerken. We beschikken over de nieuwste (digitale) onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten. Denk bijvoorbeeld aan het DAF Lab dat virtual reality en techniek koppelt aan wetenschap. Wetenschappers ontvangen bovendien een jaarlijks onderzoeksbudget om bijvoorbeeld te besteden aan het schrijven van surveys, het aankopen van data en het deelnemen aan conferenties.

Jouw collega’s

Met wie ga je samenwerken? Kijk bij jouw afdeling of departement en zie met wie jij straks onderzoekt, overlegt en samenwerkt.