Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Understanding Society

Tilburg University stelt zich ten doel actief bij te dragen aan de samenleving. We willen graag de maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Onze universiteit heeft zich altijd sterk gemaakt voor de maatschappelijke inbedding van ons onderwijs en onderzoek.

Onze missie Understanding Society is gebaseerd op de christelijke en humanistische tradities waarin we wortelen. Belangrijke uitgangspunten zijn duurzaamheid en diversiteit in het kader van corporate social responsibility. We staan voor een op die waarden gerichte samenleving waaraan we met burgers en maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven gezamenlijk gestalte geven.

Stuur door

Wat is de uitkomst van drie plus twee

Mail ons / reageer

Heb je een vraag over de inhoud van deze pagina?

Of wellicht een algemene vraag of een vraag of opmerking over de website?

Stel hem via dit formulier en je ontvangt zeker een reactie.

Wat is de uitkomst van drie plus twee

Geef een numerieke waarde op