Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Innovatief onderwijs Tilburg University: interactieve web lectures

Tilburg University werkt intensief aan vernieuwing van het onderwijs. Vanuit de Tilburg School of Economics and Management is een nieuwe, algemeen toepasbare onderwijsmethode ontwikkeld met interactieve web-lectures. Deze methode, genaamd i-STAR, leidt tot hogere slagingsperscentages, beter gemotiveerde studenten en minder werkdruk voor de docent.
Het i-STAR project van docent Accountancy Bob van den Brand en collega's biedt studenten vijf mogelijkheden naast de traditionele hoor- en werkcolleges:

  • Interactive web lectures : korte stukjes hoorcollege met uitleg van de leerstof in de vorm van sheets aan de hand van aansprekende onderwerpen, zoals Manchester United, LEGO en vuurwerk.
  • Snippet practice : korte web tutorials met opgaven en cases die met een tablet pc of smart board met de docent worden doorlopen.
  • Try & test : opdrachten om de kennis te testen met feedback in de vorm van een korte web lecture. Met sommige opdrachten zijn bonuspunten te verdienen.
  • Ask questions : een live spreekuur met chat-functie waar studenten antwoord krijgen op hun vragen.
  • Results : Live streamings van tentamenuitslagen, met een toelichting van de docent.
Voorbeelden web lectures:

Slagingspercentages omhoog

Deze aanvulling op het traditionele onderwijs van de Tilburg School of Economics and Management heeft ertoe geleid dat het slagingspercentage voor het bachelorvak Accounting is toegenomen van 58 procent naar 79 procent. Het slagingspercentage voor het bachelorvak Business Controls steeg van 57 naar 84 procent. Ook de waardering van studenten steeg. De web lectures worden dit jaar ook ingevoerd in de opleidingen Liberal Arts (Tilburg School of Humanities) en International Business Administration.

Drie prijzen

In februari 2011 behaalde het project de eerste prijs van OASE, een 2-jarig onderwijs innovatie project van SURFfoundation. In mei 2011 nam Van den Brand in Madison, Wisconsin de Rich Media Impact Award van de firma's Sonicfoundry en Media Mission in ontvangst. In augustus 2011 kwam daar de prestigieuze Jim Bulloch Award for Innovation in Education van de American Accounting Association.