Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Kwaliteit voorop

Kwaliteit staat op de eerste plaats. In al onze keuzes gaat kwaliteit voor kwantiteit. Of het nu gaat om onderzoek, onderwijs of valorisatie, het is onze ambitie om in alles aan de hoogste internationale standaarden te voldoen.

Al het onderzoek wordt daarom periodiek getoetst door (inter)nationale commissies bestaande uit vooraanstaande wetenschappers. Een dergelijke externe beoordeling wordt eenmaal per zes jaar uitgevoerd. Daarnaast wordt tussentijds na ongeveer drie jaar een interne beoordeling (mid-term review) uitgevoerd.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

De NVAO heeft de instellingstoets kwaliteitszorg aan Tilburg University verleend. Het Keurmerk Instellingstoets Kwaliteitszorg is "het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de interne kwaliteitszorg en de inzet tot verbetering van de resultaten van een hoger onderwijsinstelling voor zover die betrekking heeft op de kwaliteit van haar opleidingen door het accreditatieorgaan positief is beoordeeld". Volgens het eindrapport kent Tilburg University een levendige en stimulerende kwaliteitscultuur en heeft zij een relevante en breed gedragen visie op de onderwijskwaliteit. De commissie waardeert het consistente kwaliteitsbeleid, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van research based learning aan de economische faculteit.

NVAO logo