Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Kwaliteitszorg onderwijs

In april 2013 heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de instellingstoets kwaliteitszorg uitgegeven aan Tilburg University. Deze instellingstoets kwaliteitszorg is "het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de interne kwaliteitszorg en de inzet tot verbetering van de resultaten van een hoger onderwijsinstelling voor zover die betrekking heeft op de kwaliteit van haar opleidingen door het accreditatieorgaan positief is beoordeeld"

Positieve beoordeling Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

Dit betekent dat Tilburg University een positieve beoordeling heeft gekregen op de volgende vijf standaarden: kwaliteitvisie, onderwijsbeleid, resultaten, verbeterbeleid en organisatie- en beslisstructuur. Daarbij zijn er drie kritische thema’s onderzocht:

  1. Toetsbeleid in de Bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences.
  2. Verantwoord burgerschap in de Bachelor Bedrijfseconomie en de Master Marketing Management.
  3. Internationalisering in de Bachelor en in de Master Rechtsgeleerdheid.

Auditcommissie

Voor de instellingstoets kwaliteitszorg stelt de NVAO de auditcommissie samen die de beoordeling uitvoert. Deze auditcommissie heeft vastgesteld dat Tilburg University een levendige en stimulerende kwaliteitscultuur kent en een relevante en breed gedragen visie heeft op de onderwijskwaliteit. De commissie waardeert het consistente kwaliteitsbeleid, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van research based learning aan de economische faculteit.

De instellingstoets kwaliteitszorg blijft zes jaar geldig. Dankzij dit keurmerk geldt voor de accreditatie van alle afzonderlijke opleidingen een veel lichter regime dan wanneer de universiteit deze instellingstoets niet zou hebben behaald.

NVAO logo