Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Onderwijsvisie: Kennis, Kunde en Karakter

Waartoe leiden we studenten op? Hoewel het antwoord op deze vraag door de jaren heen verandert, staat het altijd in verband met de traditie van onze universiteit – een universiteit van mens- en maatschappijwetenschappen. Die traditie is er een van betrokkenheid bij de maatschappij. Centraal in de Tilburgse onderwijsvisie staat dan ook dat studenten opgeleid worden tot ‘denkers die goed doen’, dat wil zeggen: tot denkers met karakter’.

Aan de hand van de labels kennis, kunde én karakter wordt in de onderwijsvisie kernachtig benoemd wat Tilburg University zo kenmerkend maakt. Een student of afgestudeerde aan Tilburg University onderscheidt zich van anderen door haar of zijn persoonlijke instelling om een waardevolle bijdrage te willen leveren aan onze maatschappij.

De volledige tekst van de onderwijsvisie tref je hier aan.

Presentatie onderwijsvisie

Image Education vision
De Tilburgse Onderwijsvisie vindt zijn weerslag in het Tilburgs Onderwijsprofiel.

“Onze studenten worden expliciet uitgenodigd hun moreel kompas te ontwikkelen; wij noemen dat karaktervorming. “

“Na hun studie zullen ze als professionele denkers met karakter een positief verschil maken in de samenleving.”

“Alleen door de samenleving te begrijpen (‘Understanding society’), kunnen we haar vooruithelpen in de richting van minder leed, eerlijker verdeling van welvaart, en duurzaam welzijn met ruimere ontplooiingsmogelijkheden voor het benodigd talent.”

“Tilburg University is student centric: de opleiding staat volstrekt in dienst van de gecommiteerde student die zich aangetrokken voelt tot onze morele opdracht en die (met ons) wil meewerken aan het op grond van wetenschappelijke inzichten verduurzamen en verbeteren van hedendaagse samenlevingen.”

“Onze opleidingen zullen, vanwege het veranderende werkveld, substantieel meer aandacht besteden aan ondernemerschap – in meest brede zin.”

“We zien studenten niet als consumenten, maar als leden van de academische gemeenschap die (dus) hun verantwoordelijkheid nemen."

“We gebruiken ‘scalable teaching concepts’, tutor- en mentorgroepen, en zorgen ervoor dat de student en de docent de gelegenheid hebben een persoonlijke relatie op te bouwen die essentieel is in de overdracht van kennis, het oefenen van kundes en het vormen van karakter.”

We believe in a society where all people live a good life together in an ever changing world. And we believe we have a responsibility to make this happen. That’s Understanding Society.