Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Understanding Society

Tilburg University stelt zich ten doel actief bij te dragen aan de samenleving. We willen graag de maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Onze universiteit heeft zich altijd sterk gemaakt voor de maatschappelijke inbedding van ons onderwijs en onderzoek.

Onze missie Understanding Society is gebaseerd op de christelijke en humanistische tradities waarin we wortelen. Belangrijke uitgangspunten zijn duurzaamheid en diversiteit in het kader van corporate social responsibility. We staan voor een op die waarden gerichte samenleving waaraan we met burgers en maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven gezamenlijk gestalte geven.

Die gezamenlijkheid brengen we ook in de praktijk in onze eigen werkomgeving. Met enige regelmaat organiseren we symposia en congressen waarin het debat een centrale rol speelt. Hier wisselen we kennis uit, delen we perspectieven en dagen we elkaar uit.

Met het oog op goed leven - cover

Universitaire cultuur

De PDF van het boek Met het oog op goed leven over onze universitaire cultuur kunt u downloaden.