School of Economics and Management

Tilburg University's grootste School staat in de top van de Europese rankings op basis van haar uitstekende onderwijs en excellente onderzoek met als doel een beter begrip van onze samenleving.

School of Economics and Management

De Tilburg School of Economics and Management is de oudste en grootste faculteit van Tilburg University. De focus ligt op onderzoek en onderwijs op het gebied van Bedrijfswetenschappen en Economie. Voor beide gebieden zijn management en ondersteuning gecombineerd.

Op dit moment biedt de faculteit zes Bachelor-, veertien reguliere Master-, twee Research Master- en twee lerarenopleidingen aan voor 5.600 studenten, en zijn er zo’n 330 wetenschappers (280 fte) werkzaam. Binnen haar brede onderzoekspallet richt de faculteit zich op maatschappelijk belangrijke thema's, zoals duurzaamheid, innovatie, ondernemerschap, marktwerking en vergrijzing.


Nieuws

 • 24-05-2016Nieuws

  Tilburgs advies over rekenrentes vandaag in Eerste Kamer
  De Tilburgse hoogleraren Lans Bovenberg, Theo Nijman en Bas Werker hebben op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rapport geschreven over de keuze van projectierentes in de nieuwe wet ‘Verbetering Premieregeling’. Dit rapport draagt bij aan de eerste belangrijke wijziging in de pensioenregels, die naar verwachting op 1 augustus a.s. tot stand komt. Lees meer

 • 09-05-2016Nieuws

  ERASMUS+ 2014-2016 Resultaten
  Het eerste Erasmus+ project 2014-2016 (KA103 mobiliteit in Europa) is afgerond. Alle inkomende en uitgaande studenten en personeelsleden hebben een digitale rapportage ingevuld over de mate van tevredenheid over diverse aspecten van hun uitwisselingsperiode. Lees meer

 • 03-05-2016Direct link

  Bart Nooteboom: Kleine gemeenten met grote taken
  Door de verschuiving van overheidstaken naar lokaal niveau lijken kleinere gemeenten gedwongen te fuseren met andere gemeenten. Dan gaat het idee van lokaal ingebedde dienstverlening verloren. Maar er is een alternatief, stelt Bart Nooteboom: gemeenten kunnen activiteiten bundelen in een gezamenlijk ‘back-office’. Dat vereist wel wat aanpassingsvermogen van gemeentelijke besturen. Lees meer

Accreditations

Stuur door

Wat is de uitkomst van één plus negen