School of Economics and Management

Tilburg University's grootste School staat in de top van de Europese rankings op basis van haar uitstekende onderwijs en excellente onderzoek met als doel een beter begrip van onze samenleving.

Tilburgse onderzoekers & de koers van Nederland: impact op het regeerakkoord

Onderzoekers van Tilburg University hebben op diverse onderdelen van het huidige regeerakkoord invloed gehad. Wat betreft de uitvoering van de Participatiewet schiet het regeringsbeleid echter tekort, stelt Charissa Freese, senior onderzoeker nieuwe arbeidsrelaties.

Meer mensen aan het werk met een arbeidsbeperking?

Sinds de invoering van de Participatiewet lijken ondernemers een stimulans gevonden te hebben in het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking, stelt Charissa Freese van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Zij onderzoekt met collega's wat werkgevers nodig hebben om mensen met een arbeidsbeperking een plek te kunnen geven. De overheid schiet zelf echter behoorlijk tekort in het aannemen van personeel met arbeidsbeperking en dat is minder goed nieuws voor de 1,7 miljoen arbeidsbeperkten in Nederland. Bovendien brengen de beschikbare regelingen voor werkgevers zoveel papierwerk met zich mee dat die bijna zelf een jobcoach nodig hebben. Gemeenten zouden daar veel meer aan kunnen doen.

 

Een betere balans tussen flex en vast

Tilburg University doet al jaren onderzoek naar hoe de balans tusen flex en vast werk op de arbeidsmarkt beter kan. In Nederland is het verschil in sociale zekerheid tussen vaste en flexcontracten het grootst van de hele Europese Unie en hebben relatief veel mensen een flexcontract met weinig sociale zekerheid, legt ‘Mr. Flexicurity’ Ton Wilthagen uit. Het kabinet Rutte-III wil de balans nu ook gaan verbeteren door vast werk aantrekkelijker te maken voor werkgevers en meer zekerheid te bieden aan mensen met een flexcontract.


Een beter pensioenstelsel

Directeur Casper van Ewijk van Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement) herkent ideeen voor vernieuwing van het pensioenstelsel in het regeerakkoord. In deze video legt hij uit waar de Netspar-impact precies terug te vinden.

Netspar is gericht op het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa. Kennisdeling met de pensioensector en daarbuiten vindt plaats in een breed netwerk van bestuurders en beleidsmakers via wetenschappelijke publicaties, events, sectorgerichte papers, adviezen, lezingen, mediaoptredens en de website.