School of Economics and Management

Tilburg University's grootste School staat in de top van de Europese rankings op basis van haar uitstekende onderwijs en excellente onderzoek met als doel een beter begrip van onze samenleving.

Organisatie

Geschiedenis

De Tilburg School of Economics and Management kent een rijke historie, die teruggaat tot 1927, het jaar waarin de R.K. Handelshoogeschool werd opgericht. Als Founding Father van onze School wordt professor Cobbenhagen beschouwd.

Reputatie en rankings

De Tilburg School of Economics and Management heeft een prima reputatie. Het onderwijs is inspirerend, het onderzoek grensverleggend en onze studie- en onderzoeksfaciliteiten zijn uitstekend. De reputatie wordt bevestigd in de hoge posities in nationale en internationale rankings.


accreditations