School of Economics and Management

Tilburg University's grootste School staat in de top van de Europese rankings op basis van haar uitstekende onderwijs en excellente onderzoek met als doel een beter begrip van onze samenleving.

Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het belangrijkste medezeggenschapsorgaan binnen de School of Economics and Management, en behartigt de visies en de belangen van de studenten en het personeel op het gebied van onderwijs, onderzoek, beleid en besluitvorming. De raad komt zes maal per jaar samen met het Management Team.

In het academisch jaar 2017-2018 bestaat de Faculteitsraad uit de volgende personeelsleden en studenten (studentenfractie ECCO):

Stafleden
Clemens Fiedler (GSS List) Bart Dierynck (Independents)
Marjan Groen (Independents) George Knox (TiU International)
Fabio Castilionesi (TiU International) Bert Willems (TiU International)
Pavel Cizek (TiU International)
Studentleden
Paulien Janssen Koen Aarns
Linda Torn Jan-Willem Tempelaar
Jodie Bosman Jansen Dennis Berens
Stefan den Hertog

Website ECCO

Ondersteuning
Willem van Groenendaal Martyna Janowicz-Panjaitan
Voorzitter Secretaris