School of Economics and Management

Tilburg University's grootste School staat in de top van de Europese rankings op basis van haar uitstekende onderwijs en excellente onderzoek met als doel een beter begrip van onze samenleving.

Opleidingscommissies Tilburg School of Economics and Management

Tilburg University staat bekend om zijn hoog aangeschreven economie en business opleidingen. De Tilburg School of Economics and Management is, mede hierdoor, zeer gericht op het controleren van de kwaliteit van zijn opleidingen. Het monitoren van de kwaliteit gebeurt onder andere door de opleidingscommissies. Medewerkers en studenten nemen plaats in deze opleidingscommissies.

Taken

De commissies geven de opleidingsdirecteuren en de Vice decaan onderwijs (ongevraagd) advies over de kwaliteit van de opleiding. Tevens hebben zij adviesrecht op de Onderwijs- en Examen Regelingen (OER), en met ingang van collegejaar 2017/2018 ook instemmingsrecht op enkele artikelen. In dit proces is de input van studenten van vitaal belang en wordt om die reden ook enorm gewaardeerd.

De opleidingsdirecteuren zijn minimaal een maal per jaar aanwezig bij de vergadering, evenals de Vice-Decaan Onderwijs (of Research voor de research masters). Studenten informeren elkaar wat er gebeurt binnen de verschillende opleidingen en wat op de agenda moet komen. Zowel studentleden als personeelsleden hebben ook afstemming met faculteitsraadsleden

Bestuurs- en aanwezigheidsvergoeding

Als student in een opleidingscommissie heb je recht op een maand bestuursbeurs. Meer informatie hierover is te vinden op deze website. Daarnaast ontvangen studentleden een vergoeding van € 45 voor elke vergadering waaraan zij actief hebben deelgenomen.

Introductie en informatie nieuwe leden

Tijdens een informatiebijeenkomst wordt uitgelegd wat de taak van de opleidingscommissie is, hoe zij zich verhoudt tot andere stakeholders en wat van hen verwacht wordt.


Contactgegevens

Secretaris: Susan van Soest

E-mail: EC-Tisem@tilburguniversity.edu