Tilburg School of Humanities

Communicatie, Cultuur, Filosofie, Religie en Liberal Arts and Sciences

Departement Filosofie

Profiel Departement Filosofie

Tilburg University is een universiteit voor mens- en maatschappijwetenschappen. Ook het Tilburgse Departement Filosofie richt zich in onderzoek en onderwijs in hoofdzaak op mens en maatschappij en de desbetreffende (mens- en maatschappij)wetenschappen.

Lees verder >>


Aankondigingen

Promotie Janine Reinert

Op dinsdag 5 december 2017 om 16:00 uur zal Janine Reinert haar proefschrift verdedigen, getiteld: Impossible Intentionality. Lewis, Meinong, and the Ontological Foundations of Intentional Semantics. Locatie: Cobbenhagen gebouw, Ruth First room.

Departementsvoorzitter

Op 1 september 2017 werd Frans van Peperstraten als voorzitter van het departement Filosofie opgevolgd door Wim Dubbink.

Recent verschenen

foto boek Vrouwenvoetbal

'Vrouwenvoetbal in Nederland' is de neerslag van een door het NWO gefinancierd interdisciplinair onderzoek naar de maatschappelijke impact van vrouwenvoetbal in Nederland. In een aantal artikelen onder redactie van Martijn Oosterbaan (Universiteit Utrecht) en Martine Prange (Tilburg University) wordt gereflecteerd op verschillende aspecten van de soms paradoxale relatie tussen de ontwikkeling van vrouwenvoetbal enerzijds en maatschappelijke veranderingen anderzijds.

foto boek Meidenvoetbal

Op 17 mei 2017 heeft Merel van Dongen, speelster bij Ajax en het Nederlands Elftal, het eerste exemplaar van het boek ‘Meidenvoetbal in 14 verhalen’ overhandigd aan plaatsvervangend directeur Sport bij het ministerie van VWS Mariken Leurs. Het boek is voortgekomen uit het project ‘Van voetbalvrouwen tot vrouwenvoetbal’ van prof. dr. Martine Prange. Zij verricht onderzoek met NWO-financiering uit het onderzoeksprogramma Sport. Meer informatie.

NWO-subsidie voor jonge veelbelovende onderzoekers

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan Alfred Archer en Sander Verhaegh een Veni-beurs van maximaal 250.000 euro toegekend. Met een Veni-financiering van NWO kunnen veelbelovende jonge wetenschappers gedurende drie jaar hun eigen ideeën voor onderzoek verder uitwerken.

Templeton Subsidie

Alfred Archer en Bart Engelen gaan participeren in twee onderzoeksprojecten die worden gesubdieerd door de John Templeton Foundation. 'The Moral Psychology of Inequality and its Impact on Well-Being Principal', onderzoeksproject van Alan Thomas, Alfred Archer en Bart Engelen is gehonoreerd met een 'Happiness and Well-Being' subsidie van Saint Louis University. Hun tweede gesubsidieerde onderzoek valt onder 'The Beacon Project' van Wake Forrest University.



Nieuws