Tilburg School of Humanities

Communicatie, Cultuur, Filosofie, Religie en Liberal Arts and Sciences

Onderwijsinstituut

In het Onderwijsinstituut zijn de activiteiten ten behoeve van het initieel onderwijs ondergebracht. Het betreft de programma's van de bachelor- en masteropleidingen, inclusief de premasteropleidingen. De medewerkers van het Onderwijsinstituut zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het onderwijsbeleid van de faculteit, zoals het ontwikkelen en vernieuwen van onderwijsprogramma's, de kwaliteitszorg, de internationalisering, de studiebegeleiding en studie-advisering, en de organisatie en planning van het onderwijs.

Het Onderwijsinstituut verzorgt tevens het ambtelijke secretariaat van het Facultair Onderwijsoverleg, de Opleidingscommissies, de Examencommissie en andere overlegvormen op het gebied van onderwijs.

Daarnaast verzorgt het instituut de informatievoorziening aan studenten en docenten over de organisatie van het onderwijs binnen de faculteit, zoals bijvoorbeeld de inrichting van de onderwijsprogramma's, de examen- en tentamenregelingen, de college- en tentamenroosters.

Dagelijks bestuur Onderwijsinstituut

Het Onderwijsinstituut staat onder verantwoordelijkheid van de vice-decaan onderwijs. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de vice-decaan onderwijs en de manager van het Onderwijsinstituut.

Vice-decaan onderwijs

Regt, H.C.D.G. de
Name dr. H.C.D.G. de Regt
Tilburg School of Humanities
Department of Philosophy
Position Universitair hoofddocent
Room D 246
Phone +31 13 466 3428
E-mail herman.deregt@tilburguniversity.edu

Manager Onderwijsinstituut

Jongen, L.M.
Name drs. L.M. (Loes) Jongen
Education Support Team TSH
Position Hfd Education/Research Support Team TSH
Room D 117
Phone +31 13 466 2643
E-mail l.m.jongen@tilburguniversity.edu

Secretaris

Elderen, B.J. van
Name drs. B.J. (Bart) van Elderen
Education Support Team TSH
Position Beleidsmedewerker
Room D 111
Phone +31 13 466 3079
E-mail b.j.vanelderen@tilburguniversity.edu

Facultair Onderwijsoverleg - FOW

Minimaal zes keer per jaar overleggen de opleidingsdirecteuren met de vice-decaan onderwijs over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in het Facultair Onderwijsoverleg.

Samenstelling Facultair Onderwijsoverleg:

Vice-decaan onderwijs, voorzitter

Regt, H.C.D.G. de
Name dr. H.C.D.G. de Regt
Tilburg School of Humanities
Department of Philosophy
Position Universitair hoofddocent
Room D 246
Phone +31 13 466 3428
E-mail herman.deregt@tilburguniversity.edu

Manager Onderwijsinstituut

Jongen, L.M.
Name drs. L.M. (Loes) Jongen
Education Support Team TSH
Position Hfd Education/Research Support Team TSH
Room D 117
Phone +31 13 466 2643
E-mail l.m.jongen@tilburguniversity.edu

Opleidingsdirecteur Communicatie- en Informatiewetenschappen

Tates, H.
Name dr. H. (Kiek) Tates
Tilburg School of Humanities
Department of Communication and Information Sciences
Position Universitair hoofddocent
Room D 411
Phone +31 13 466 3581
E-mail k.tates@tilburguniversity.edu

Opleidingsdirecteur Filosofie

Ven, B.W. van de
Name dr. B.W. (Bert) van de Ven
Tilburg School of Humanities
Department of Philosophy
Position Universitair docent
Room D 250
Phone +31 13 466 3091
E-mail b.w.vdven@tilburguniversity.edu

Opleidingsdirecteur Online Culture: Art, Media and Society / Cultuurwetenschappen

Varis, P.K.
Name dr. P.K. (Piia) Varis
Tilburg School of Humanities
Department of Culture Studies
Position Universitair Docent
Room D 220
Phone +31 13 466 3414
E-mail p.k.varis@tilburguniversity.edu

Opleidingsdirecteur Liberal Arts and Sciences

Heck, P.A.M.
Name drs. P.A.M. (Petra) Heck
Tilburg School of Humanities
Liberal Arts and Sciences
Position Projectmanager Onderwijsontwikkeling
Room D 106
Phone +31 13 466 8359
E-mail p.a.m.heck@tilburguniversity.edu

Opleidingsdirecteur Lerarenopleiding Tilburg

Amelsvoort, M.A.A. van
Name dr. M.A.A. van Amelsvoort
Tilburg School of Humanities
Department of Communication and Information Sciences
Position Universitair docent
Room D 403
Phone +31 13 466 3784
E-mail m.a.a.vanamelsvoort@tilburguniversity.edu

Secretaris

Elderen, B.J. van
Name drs. B.J. (Bart) van Elderen
Education Support Team TSH
Position Beleidsmedewerker
Room D 111
Phone +31 13 466 3079
E-mail b.j.vanelderen@tilburguniversity.edu

Student-adviseur

(student van één van de bachelor- of masteropleidingen)

Kruijthof, S.W.
Name S.W. (Stephanie) Kruijthof
Tilburg School of Humanities
Department of Communication and Information Sciences
Position Studentassistent
Room
Phone +31 13 466
E-mail s.w.kruijthof@tilburguniversity.edu

Opleidingscommissies Humanities Bachelor- en Masteropeidingen

Algemene Cultuurwetenschappen (bachelor en master)

 • Aimée Overlof (studentlid BA)
 • Jenske Vermeulen (studentlid BA)
 • Agnieszka Dreef (studentlid MA)
 • Linda Martens (studentlid MA)
 • Dr. Leon Hanssen
 • Dr. Martin Hoondert

Communicatie- en Informatiewetenschappen (bachelor en master)

 • Kelly Brugel (studentlid BA)
 • Elaine Buis (studentlid BA)
 • Dennis de Groot (studentlid BA)
 • Mathijs Leenheer (studentlid BA)
 • Lotte van den Broek (studentlid MA)
 • Bram Scholten (studentlid MA)
 • Anouk Verhees (studentlid MA)
 • Ilse Vernooij (studentlid MA)
 • Dr. Peter Broeder
 • Dr. Leonoor Oversteegen
 • Dr. Monique Pollmann
 • Dr. Ir. Pieter Spronck

Filosofie (bachelor en master)

 • Laura Vromans (studentlid BA)
 • Simone Rops (studentlid BA)
 • Ruben Bastiaanse (studentlid MA)
 • Anita van den Wijngaard (studentlid MA)
 • Dr. Ruud Welten
 • Dr. Hans Dooremalen

Liberal Arts and Sciences

 • Ralf van den Besselaar (studentlid)
 • Lars Donkor (studentlid)
 • Kiki Hedel (studendlid)
 • Rebekka Rohe (studentlid)
 • Dr. Sonja Bekker (TLS)
 • Dr. Tineke Nugteren (TSH)

Universitaire Lerarenopleiding Tilburg

 • Arnold van der Werff (studentlid NED)
 • < vacant > (studentlid NED)
 • Boris Bekkenkamp (studentlid FIL)
 • Steven Maaswinkel (studentlid FIL)
 • Dr. Marije van Amelsvoort (NED)
 • Dr. Jan Verweij (FIL)

Research Master Language and Communication

De Opleidingscommissies adviseren desgevraagd of uit eigen beweging de vice-decaan onderwijs over beleidsmatige, organisatorische en inhoudelijke aspecten van de verschillende bachelor- en masteropleidingen die door de Tilburg School of Humanities worden aangeboden. Ook worden de commissies betrokken bij de kwaliteitsbewaking van het onderwijs.

De commissie adviseert desgevraagd of uit eigen beweging de vice-decaan onderwijs over beleidsmatige, organisatorische en inhoudelijke aspecten van de verschillende bachelor- en masteropleidingen die door de Tilburg School of Humanities worden aangeboden.

Examencommissies Humanities

Een verzoek indienen

Verzoeken kunnen worden ingediend op het volgende adres:

Tilburg University
Examencommissie Tilburg School of Humanities
T.a.v. de secretaris, kamer  D112 / D113
Postbus 90153
5000 LE  Tilburg

e-mail: tsh.excie@tilburguniversity.edu

Let op:

Alleen verzoeken die schriftelijk en ondertekend zijn ingediend worden in behandeling genomen.

Examencommissie Bachelor- en Masteropleidingen

Voorzitter:

 • dr. Rein Cozijn

Secretaris:

 • mr. Winnie Damsteegt

WP-lid bachelor/master Communicatie- en Informatiewetenschappen (BDM, DGBG, TC/CD, HAIT), toelatingsverzoeken:

 • dr. Menno van Zaanen

WP-lid bachelor/master Communicatie- en Informatiewetenschappen (BDM, DGBG, TC/CD, HAIT), overige zaken:

 • dr. Carel van Wijk

WP-lid bachelor Algemene Cultuurwetenschappen; Communicatie- en Informatiewetenschappen (IC). Master Communicatie- en Informatiewetenschappen (IC); Kunst en Cultuurwetenschappen (KPS, JL, RR); Lerarenopleiding Nederlands:

 • dr. Rian Aarts

WP-lid bachelor Wijsbegeerte / master Filosofie:

 • dr. Monica Meijsing

WP-lid bachelor Liberal Arts and Science:

 • dr. Tessa Leesen

Examencommissie Research Master Language and Communication

 • dr. Afra Alishahi
 • prof.dr. Marc Swerts

Opleidingsdirecteuren

De vice-decaan onderwijs laat zich voor het management van de opleidingen bijstaan door de opleidingsdirecteuren. Ieder departement heeft een opleidingsdirecteur die belast is met de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling van de opleidingen die door het desbetreffende departement verzorgd worden.

Communicatie- en Informatiewetenschappen

Tates, H.
Name dr. H. (Kiek) Tates
Tilburg School of Humanities
Department of Communication and Information Sciences
Position Universitair hoofddocent
Room D 411
Phone +31 13 466 3581
E-mail k.tates@tilburguniversity.edu

Filosofie

Ven, B.W. van de
Name dr. B.W. (Bert) van de Ven
Tilburg School of Humanities
Department of Philosophy
Position Universitair docent
Room D 250
Phone +31 13 466 3091
E-mail b.w.vdven@tilburguniversity.edu

Online Culture: Art, Media and Society / Cultuurwetenschappen

Varis, P.K.
Name dr. P.K. (Piia) Varis
Tilburg School of Humanities
Department of Culture Studies
Position Universitair Docent
Room D 220
Phone +31 13 466 3414
E-mail p.k.varis@tilburguniversity.edu

Liberal Arts and Sciences

Heck, P.A.M.
Name drs. P.A.M. (Petra) Heck
Tilburg School of Humanities
Liberal Arts and Sciences
Position Projectmanager Onderwijsontwikkeling
Room D 106
Phone +31 13 466 8359
E-mail p.a.m.heck@tilburguniversity.edu

Universitaire Lerarenopleiding Tilburg

(Nederlands, Filosofie)

Amelsvoort, M.A.A. van
Name dr. M.A.A. van Amelsvoort
Tilburg School of Humanities
Department of Communication and Information Sciences
Position Universitair docent
Room D 403
Phone +31 13 466 3784
E-mail m.a.a.vanamelsvoort@tilburguniversity.edu

Core Staff Liberal Arts and Sciences

Maiorcoördinator Humanities: European History and Culture

Janssens, D.J.M.S.
Name dr. D.J.M.S. (David) Janssens
Tilburg School of Humanities
Liberal Arts and Sciences
Position Docent
Room D 122
Phone +31 13 466 2709
E-mail d.janssens@tilburguniversity.edu

Maiorcoördinator Social Sciences

Dreezens, E.A.A.
Name dr. E.A.A. (Ellen) Dreezens
Tilburg School of Humanities
Liberal Arts and Sciences
Position Docent
Room D 121
Phone +31 13 466 2820
E-mail e.a.a.dreezens@tilburguniversity.edu

Maiorcoördinator Law in Europe

Leesen, T.G.
Name dr. T.G. Leesen
Tilburg School of Humanities
Liberal Arts and Sciences
Position Docent
Room D 121
Phone +31 13 466 4299
E-mail t.g.leesen@tilburguniversity.edu

Maiorcoördinator Business and Management

Laan, G. van der
Name dr. G. van der Laan
Tilburg School of Economics and Management
Department of Management
Position Universitair docent
Room P 1.141
Phone +31 13 466 8767
E-mail g.vdrlaan@tilburguniversity.edu

Maiorcoördinator Cognitive Neurosciences

Stekelenburg, J.J.
Name dr. J.J. Stekelenburg
TS Social and Behavioral Sciences
Cognitive Neuropsychology
Position Universitair docent
Room S 213
Phone +31 13 466 8171
E-mail j.j.stekelenburg@tilburguniversity.edu

Coördinatoren Humanities


Thesiscoördinatoren Bachelors

Thesiscoördinatoren Masters

Coördinatoren Research Master Language and Communication

Coördinator Dienstverleningsonderwijs Filosofie

Vertrouwenspersonen - scripties en promovendi

Scripties

Amelsvoort, M.A.A. van
Name dr. M.A.A. van Amelsvoort
Tilburg School of Humanities
Department of Communication and Information Sciences
Position Universitair docent
Room D 403
Phone +31 13 466 3784
E-mail m.a.a.vanamelsvoort@tilburguniversity.edu

Promovendi

Krahmer, E.J.
Name prof. dr. E.J. Krahmer
Tilburg School of Humanities
Department of Communication and Information Sciences
Position Hoogleraar
Room D 338
Phone +31 13 466 3070
E-mail e.j.krahmer@tilburguniversity.edu
Meijsing, M.A.M.M.
Name dr. M.A.M.M. Meijsing
Tilburg School of Humanities
Department of Philosophy
Position Docent
Room D 234
Phone +31 13 466 2011
E-mail m.meijsing@tilburguniversity.edu