Tilburg School of Humanities

Communicatie, Cultuur, Filosofie, Religie en Liberal Arts and Sciences

Onderzoeksinstituut

In het Onderzoeksinstituut worden de onderzoeksactiviteiten ondergebracht van het wetenschappelijk personeel van de faculteit. Het onderzoek wordt georganiseerd in onderzoeksprogramma's. Binnen de onderzoeksprogramma's kunnen deelprogramma's en projecten onderscheiden worden.
Binnen het Onderzoeksinstituut Geesteswetenschappen is de Graduate School ingericht. In de Graduate School worden de activiteiten ten behoeve van de opleiding tot wetenschappelijk onderzoeker ondergebracht. De Graduate School verzorgt zowel MPhil- als PhD-opleidingen.

Dagelijks bestuur Onderzoeksinstituut

Het dagelijks bestuur van het Onderzoeksinstituut wordt gevormd door:

Vice-decaan onderzoek

Secretaris

Secretaris Graduate School

Dagelijks bestuur Graduate School

Het dagelijks bestuur van de Graduate School wordt gevormd door:

Vice-decaan onderzoek

Manager Onderzoeksinstituut

Secretaris Graduate School

Daarnaast wordt de Graduate School geadviseerd door de leden van de Examen-/Toelatingscommissie en Opleidingscommissie Research Masters, het Promovendiplatform en de Onderzoeksprogrammaleiders.

Facultair Onderzoeksoverleg - FOZ

Een aantal keren per jaar overleggen de programmaleiders met de vice-decaan onderzoek over alle aangelegenheden betreffende het onderzoek in het Facultair Onderzoeksoverleg. Het Facultair Onderzoeksoverleg ondersteunt op die manier ook de vice-decaan onderzoek bij het ontwikkelen en uitvoeren van het onderzoeksbeleid van de faculteit.

De samenstelling van het Facultair Onderzoeksoverleg:

Vice-decaan onderzoek

Manager Onderzoeksinstituut

Communicatie en Informatiewetenschappen

Cultuurwetenschappen

Filosofie

PhD-adviseurs

Secretaris

Onderzoeksprogrammaleiders

De onderzoekprogrammaleiders geven leiding aan de uitvoering van de onderzoeksprogramma's. Tot hun taken behoren onder meer de ontwikkeling en uitvoering van het onderzoeksprogramma, het samenstellen van de onderzoeksgroep, het toezicht op de voortgang en begeleiding van promovendi, de besteding van de financiële middelen, en de acquisitie van tweede-/derde-geldstroomonderzoek.

Creative Computing

Language, Communication and Cognition

Rapid Social and Cultural Transformation: Online & Offline

Coördinatoren Research Master

De vice-decaan Onderzoek laat zich voor het management van de research masters bijstaan door opleidingscoördinatoren. De opleidingscoördinatoren stemmen hun voorstellen af met de coördinatoren bij de faculteiten/universiteiten waarmee Tilburg School of Humanities de research masters aanbiedt.

Coördinator Research Master Language and Communication

Vertrouwenspersonen promovendi