Tilburg Law School

Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde in zowel een nationale als een internationale omgeving.

Conference on Labour mobility and migration: Migrants and local labour markets

Friday, January 19, 2018 from 10-17h in Tilburg

Venue: de Nieuwe Koninklijke Harmonie, Stationsstraat 26 in Tilburg

What role do employers and intermediaries play in shaping the current international labour market? And which consequences does this have for the position of migrant-employees, especially in the lower segments of the labour market? These issues will be addressed in the (bi-ligual) conference on labour migration and mobility organized by Tilburg University on 19 January 2018. During this day, researchers from INTERVICT, Labour Law and Social Policy (Tilburg University) will present results from recent research projects on labour migration in the Netherlands. This research was made possible through financial support of Institute Gak.

Registration

 • Mark Roscam Abbing (Dutch Ministery of Social Affairs and Employment)
 • Eline Willemsen (FairWork)
 • Imke van Gardingen (FNV)
 • Hans Siebers (Tilburg University)
 • Conny Rijken (Tilburg University)
 • Tesseltje de Lange (Tilburg University, University of Amsterdam)
 • Lisa Berntsen (Tilburg University)
 • Mijke Houwerzijl (Tilburg University)
 • Ronald Dekker (Tilburg University)
 • Jan Cremers (Tilburg University)
 • Imke van Gardingen (FNV)
 • Katrin McGauran (SOMO)
 • Hilaire Willems (Sociale Inspectie België)
 • Regine Paul (Harvard University)
 • Frank van Gool (OTTO Workforce)
 • Margarite Zoeteweij-Turhan (Fribourg University)
 • Vasiliki Kokkori (member of the Cabinet of Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility), Marianne Thyssen

 Regine Paul

Conference labour mobility Regine Paul

The political economy of mobility and migration in Europe

Regine Paul is a political scientist at Bielefeld University's Law and Society Unit and currently John F. Kennedy Memorial Fellow at the Center for European Studies at Harvard. She has earned a PhD from the University of Bath in England. Regine's research focuses on migration and mobility governance in Europe (including the 2015 monograph "The Political Economy of Border-Drawing" with Berghahn/Oxford) and more recently on the rise of risk analysis and resilience assessments in policy-making. Regine co-chairs the research network European Integration and the Global Political Economy at the Council for European Studies.

Vasiliki Kokkori

Conference labour mobility Visiliki Kokkori

EU policies to support labour market integration of refugees

Vasiliki Kokkori is a member of the Cabinet of Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility, Ms Marianne Thyssen. An economist by training, Vasiliki is responsible for labour market and social policies, as well as employment and social analysis and migration.

Eline Willemsen

Conference labour mobility Eline Willemsen

FairWork's experiences with assisting EU labour migrants working in the Netherlands

Eline has a Master in International Relations, Political Science. For already 14 years Eline has been working at FairWork. FairWork is a Dutch based ngo that fights modern slavery in the Netherlands. This is done through direct victim assistance, advocacy & lobby, and the training of professionals in recognising trafficking for labour exploitation. In the past she has worked as a project officer on diffferent projects that involved client contact and for the last few years she is working as a project manager on different projects focusing on the prevention, identification and assistance of (possible) victims.

Imke van Gardingen

Conference labour mobility Imke van Gardingen

The position of migrant workers and the role of the trade union

Imke van Gardingen is beleidsadviseur arbeidsmigratie bij FNV. Voordien heeft ze gewerkt als arbeidsrechtjurist bij een gespecialiseerd arbeidsrechtkantoor dat werknemers bijstaat. Ze heeft de Grotius specialisatieopleiding arbeidsrecht afgerond en een MA in (Europees) arbeidsrecht en Koreanstudies.

Jan Cremers

Conference labour mobility Jan Cremers

De woon-, werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten - Wie kijkt er naar om?

Jan Cremers is van huis uit arbeidssocioloog. Hij werkte in de jaren 1988-2000 als Europees vakbondsbestuurder en leidde een van de sectorfederaties van het Europees Vakverbond. Hij was destijds betrokken bij de totstandkoming van de detacheringsrichtlijn, de EOR-richtlijn en de verschillende Europese Arbo-richtlijnen. Nadien begon hij als senior-onderzoeker aan de UvA, van waaruit hij nog steeds een maandelijkse Europese cao-brief verzorgt. In mei 2015 kwam hij over naar de Law school van de Tilburgse Universiteit. Zijn werkterreinen zijn Europees sociaal beleid en de arbeidsmarkt, vrij verkeer van werknemers en sociale zekerheid in Europa, werknemersparticipatie en ondernemingsbestuur. In Tilburg heeft hij een observatorium Arbeidsmigratie ingericht met een bijbehorende Databank. Hij publiceert regelmatig over het spanningsveld tussen economische vrijheden en werknemersbelangen. In november 2013 ontving hij de eretitel van Doctor of Letters aan de Universiteit van Westminster voor zijn werk op het terrein van het Europees Sociaal Beleid.

Frank van Gool

Conference labour mobility Frank van Gool

Frank van Gool is oprichter en CEO van OTTO Work Force. Onder leiding van Frank van Gool is OTTO Work Force sinds de oprichting in 2000 gegroeid tot de grootste internationale arbeidsbemiddelaar van Europa. Frank gelooft in een Europese arbeidsmarkt zonder grenzen en richt zich daarmee op internationalisatie en innovatie. Door tevens te focussen op RESPECT als belangrijkste individuele en corporate kernwaarden wordt de positie van arbeidsmigranten verbeterd. Met het Innovations Lab in Utrecht richt Frank zich met OTTO op een digitale toekomst waarin de persoonlijke touch behouden blijft. In 2017 ging OTTO Work Force door de omzetgrens van 200 miljoen euro in Nederland. Inmiddels werken dagelijks 20.000 flexmedewerkers voor het bedrijf in heel Europa.

Mark Roscam Abbing

Conference labour mobility Mark Roscam Abbing

Integratie via de arbeidsmarkt: de rol van de overheid

Mark Roscam Abbing (1974) is econoom. Hij is directeur Samenleving en Integratie bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder werkte hij bij het Centraal Planbureau, het ministerie van Financiën en het Internationaal Monetair Fonds. Roscam Abbing wil zijn ervaring en netwerk op het terrein van arbeidsmarktvraagstukken gebruiken bij integratievraagstukken. Hij woont in Rotterdam en ontspant door hard te lopen.

Hans Siebers

Conference labour mobility Hans Siebers

Hans Siebers is associate professor at Tilburg School of Humanities and research fellow at ReflecT, Research institute for flexicurity, labour market dynamics and social cohesion. His research focuses on the factors and mechanisms that produce inequality between migrants and non-migrants in the labour market. He has a track record of publications and of carrying out research projects on this ethno-migrant inequality in access to jobs, pay, terms of employment, fair assessments, career opportunities and so on in organizations, particularly in the public sector. His second research topic concerns the role of cultural diversity in institutional settings like the labour market and education. His most recent publications have appeared in Sociology; Ethnic and Racial Studies; Work, Employment and Society and Current Sociology. He is also the director of the master program Management of Cultural Diversity.

Margarite Helena Zoeteweij-Turhan

Conference labour mobility Margerite Helena Zoetweij-Turhan

The seasonal workers directive:  circular migration or vicious circle?

Margarite Helena Zoeteweij-Turhan is post-doctoral researcher in EU Migration Law at the University of Fribourg, analyzing the emergence of a European law on foreigners as part of a multi-disciplinary project funded by the Swiss National Science Foundation (SNSF). Her particular focus in this research is on the inequality in treatment of different categories of TCN in Europe. Next to that, she is involved in research on external migration management and the implications of the EU’s refugee deal with Turkey. Before her appointment at the University of Fribourg, Margarite worked six years at Yeditepe University and Ozyegin University in Istanbul (Turkey), where she taught and researched European Union Law and Human Rights Law, and one year as legal counsel at an international law firm in Istanbul. She received her degrees in Dutch and European Union Law from Utrecht University (The Netherlands), Exeter University (UK) and the University of Lucerne (Switzerland).

Lisa Berntsen

Conference labour mobility Lisa Berntsen

The socio-economic position of undocumented migrants in the Netherlands

Lisa Berntsen is a postdoctoral researcher at Tilburg University. Her research is situated at the nexus between migration and employment relations. She has an interdisciplinary background in sociology (PhD), anthropology (MA) and international economics (MSc). Lisa has done research on internal EU migration (mobiilty) and undocumented migration, and has published in Work, Employment and Society, Journal of Ethnic and Migration Studies and Economic and Industrial Democracy.

Katrin McGauran

Conference labour mobility Katrin McGauran

The role of recruitment agencies and artificial legal arrangements in labour exploitation

Katrin McGauran works as a senior researcher for the Amsterdam-based non-profit Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO). As part of SOMO’s economic justice team, she researches corporate tax avoidance, with a focus on foreign firms using Dutch letterbox companies for treaty shopping and other forms of tax avoidance. Katrin holds a PhD in Law from SOAS, University of London, on the externalisation of EU migration management and its impact on migrants’ rights. At SOMO she applied this background to corporate accountability issues, looking at the state’s inadequate regulation of corporations, including labour intermediaries and employers, thus creating legal and enforcement loopholes that allow for the exploitation of, particularly migrant, workers in the EU. Before joining SOMO in 2009, Katrin worked for a number of NGOs, including Statewatch in London and La Strada International in Amsterdam, on issues ranging from migrant rights and civil liberties to environmental and economic justice.

Hilaire Willems

Conference labour mobility Hilaire Willems

Detachering, schijnconstructies en uitbuiting van werknemers

Hilaire WILLEMS who works for the Belgian Federal Public Service for Work, Employment and Social Dialogue, started to work as a labour inspector 26 years ago. In 2017 he was promoted to general advisor working in the main office in Brussels. He holds a MA in Political Sciences and International Relations (1989) and a MA in Labour Law and Social Security Law (1990), both at the Free University of Brussels. In all these years he specialized in the field of undeclared work, gang master - activities, labour exploitation in the framework of human trafficking and posting of workers  in Europe. Currently he is within the labour inspectorate the national coordinator for labour exploitation and posting of workers in Belgium. He regularly participates in international seminars in the above mentioned topics. He can be contacted at Hilaire.Willems@werk.belgie.be  


  Program

  • 10.00h: Welcome
  • 10.15h: Key-note Regine Paul, Harvard University “The political economy of mobility and labour migration in Europe
  • 10.45h: Key-note Vasiliki Kokkori, member of the Cabinet of Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility, Ms Marianne Thyssen “EU policies to support labour market integration of refugees” (in English)
  • 11.15h: discussion
  • 11.30 -12.30h: parallel sessions
   • A. Position of migrant workers at the low end of the labour market (in English)
    Migrant workers, both EU nationals and third country nationals, at the low end of the labour market are often confronted with precarious working circumstances, ranging from bad employment to exploitation. This session elucidates the practices in which migrant workers are subjected to abuse and exploitative practices.
    Moderator: Conny Rijken (Tilburg University)
    Speakers: Eline Willemsen (FAIRWORK) “FairWork's experiences with assisting EU labour migrants working in the Netherlands
    Imke van Gardingen (FNV) “The position of migrant workers and the role of the trade union
   • B. Rol en betekenis van arbeidsbemiddeling: Positie en gedrag werkgever (in Dutch)
    Deze sessie belicht de rol van uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars- en adviseurs bij de werving van Europese arbeidsmigranten en het toekennen en garanderen van arbeidsrechten aan hen.
    Moderator: Ronald Dekker (Tilburg University)
    Speakers: Jan Cremers (Tilburg University) "Living and working conditions of migrant workers - Who cares?"
    Frank van Gool (OTTO Workforce)
  • 12.30 – 13.30h: lunch
  • 13.30 – 14.15h: Intermezzo: Integratie via de arbeidsmarkt: de rol van de overheid (in Dutch)
   • Speakers: Mark Roscam Abbing (head Integration Ministry of Social Affairs and Employment)
    Discussant: Hans Siebers (researcher cultural diversity, Tilburg University)
  • 14.15 - 15.30h: parallel sessions
   • C. Position of third country nationals: seasonal workers, asylum seekers and undocumented (in English)
    Based on empirical research in the Netherland and Sweden the position of seasonal workers and undocumented migrants at the labour market will be addressed. The limited and conditional access to the labour market of asylum seekers and how this interplays with their position on the labour market will be discussed.
    Moderator: Tesseltje de Lange (University of Amsterdam)
    Speakers: Margarite Zoeteweij-Turhan (Fribourg University) “The seasonal workers directive:  circular migration or vicious circle?
    Lisa Berntsen (Tilburg University) “The socio-economic and rights position of undocumented migrants in the Netherlands
   • D. Strijd tegen schijnconstructies; perspectief van de werkgever/arbeidsvraag (in Dutch)
    De mogelijkheden binnen het Europees juridisch raamwerk worden vaak aangewend om arbeidsrechtelijke garanties te omzeilen bij grensoverschrijdende arbeid, met als doel winst te maximaliseren. Deze sessie belicht hoe verschillende actoren de strijd aangaan tegen dergelijke praktijken.
    Moderator: Mijke Houwerzijl (Tilburg University)
    Speakers: Katrin McGauran (SOMO) “The role of recruitment agencies and artificial legal arrangements in labour exploitation”
    Hilaire Willems (Labour Inspectorate Belgium) “Detachering, schijnconstructies en uitbuiting van werknemers: de multidisciplinaire aanpak door de Belgische overheid gefileerd
  • 15.30- 16.30: round table debate and book presentation
  • 16.30: drinks

  Venue

  De Hamonie TILEC

  The conference will take place at De Nieuwe Koninklijke Harmonie

  De Nieuwe Koninklijke Harmonie

  Stationsstraat 26

  5038 ED Tilburg

  info@wijnstraservices.nl

  Route description:

  Arrival in the Netherlands at Schiphol Airport

  For travel information and to plan your journey: https://m.9292.nl/en or http://www.ns.nl/en

  How to get from Centraal station Tilburg to the Venue: ‘De Harmonie’

  ‘De Harmonie’ is at 400 meters walking distance from ‘NS Tilburg Centraal station’. 

  Plattegrond De Harmonie TILEC


  Walking directions:

  When you exit the train station, cross the street and continue on Stationsstraat.

  You will find ‘De Harmonie’ after 250m. (+/- 3 minutes)

  For guests arriving by car
  A small (free) parking is available behind the building ( +/- 20 parking places)

  Parking garage Knegtel is at walking distance of the venue.

  Gasthuisring 60, 5041 DT Tilburg, click here for route descriptions

  Vignet Intervict voor conference labour mobility Logo TiU voor Intervict conference labour mobility Logo int-ar voor Intervict conference labour mobility Instituut GAK

  Wanneer: 19 januari 2018 10:00

  Einddatum: 19 januari 2018 17:00