Tilburg Law School

Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde in zowel een nationale als een internationale omgeving.

Onderwijs Tilburg Law School

Aan Tilburg Law School volgen zo'n 3000 studenten een opleiding in rechten of bestuurskunde. Studenten hebben in Tilburg de keuze uit 5 bacheloropleidingen en 10 masteropleidingen. Zowel in de bachelor- als in de masterprogramma's komt de internationale oriëntatie van de faculteit naar voren. Met 1 Engelstalige bachelor en niet minder dan 6 Engelstalige masters trekt Tilburg studenten aan uit zowat de hele wereld.

Studeren aan Tilburg Law School

Als je als student voor rechten of bestuurskunde kiest aan Tilburg University, ben je van nature sterk geïnteresseerd in hoe de samenleving zich organiseert. In het latere beroepsleven kan je met een rechtenopleiding terecht komen in verschillende sectoren. Niet enkel de juridische beroepen zoals advocaat of rechter behoren tot de mogelijkheden, ook veel juristen maken carrière in het bedrijfsleven, bij de overheid of in de ambtenarij. Het geeft je een waaier aan mogelijkheden en het is ook één van de sterkere diploma's op de arbeidsmarkt.

De opleiding Bestuurskunde bereidt je voor op beleids- en managementfuncties in de publieke sector. Na je opleiding kun je terecht komen in een adviserende of leidinggevende functie bij de overheid, semi-overheidsorganisaties, adviesbureaus of onderwijsinstellingen.

Persoonlijk

Tilburg Law School is een relatief kleine faculteit en dat biedt veel voordelen. We zetten in op de hoogste kwaliteit van onderzoek en onderwijs en vragen van de student ook de nodige inspanning. Door de kleinschaligheid is er veel contact tussen de studenten onderling en krijgen studenten een goede begeleiding van de docenten.

Internationaal

De opleidingen zijn sterk internationaal gericht. Binnen alle opleidingen maken we de link met het buitenlands recht of met het openbaar bestuur op internationaal niveau.

Interdisciplinair

De opleidingen hebben allen een interdisciplinair, breed karakter. De wijze waarop onze complexe samenleving bestuurd wordt en de vormgeving van het recht daarin, wordt bepaald door zowel economische, culturele, politicologische, sociale als juridische factoren. Deze brede benadering van het recht en het openbaar bestuur benadrukken we sterk in al onze opleidingen. Hierin worden wij beschouwd als pioniers in Nederland.

Genoeg redenen om voor een rechtenstudie of de studie Bestuurskunde aan Tilburg Law School te kiezen!