Tilburg Law School

Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde in zowel een nationale als een internationale omgeving.

Bacheloropleidingen Tilburg Law School

Tilburg Law School biedt de volgende bacheloropleidingen aan:

De bachelor Rechtsgeleerdheid geeft met een aansluitende master 'civiel effect', waarmee je toegang hebt tot de zogenaamde toga-beroepen: advocaat, rechter, of lid van het Openbaar Ministerie. Door aanvullende vakken te volgen kun je ook met Fiscaal Recht en Global Law en een aansluitende masteropleiding civiel effect behalen.

Het is uniek dat in Tilburg de opleiding Bestuurskunde is ondergebracht bij de rechtenfaculteit. Je leert daardoor niet alleen vanuit politicologische, sociale en economische perspectieven te kijken naar de samenleving, maar ook vanuit een juridisch perspectief.