Tilburg Law School

Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde in zowel een nationale als een internationale omgeving.

Rechten? TILBURG!

Tien redenen om voor Tilburg Law School te kiezen:

Reden 1 - Kleinschalig en compact

Tilburg University is een niet al te grote universiteit in een leuke studentenstad met een compacte, overzichtelijke campus die gemakkelijk bereikbaar is per fiets, trein of bus.

Reden 2 - Modern en dynamisch

Tilburg University is een dynamische universiteit met technologie die beantwoordt aan de eisen van het digitale informatietijdperk. Zo zijn er onder meer een moderne bibliotheek, wireless campus (draadloos internetten) en een cybercafé. Verder worden vrijwel alle cursussen aangeboden via Blackboard (een digitale leeromgeving) en is er een goed functionerende elektronische studiegids.

Reden 3 - Internationaal

Het Nederlandse recht is steeds minder Nederlands. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de ontwikkeling van de Europese Unie. Tilburg Law School besteedt daarom binnen alle verplichte vakken altijd ook aandacht aan de internationale aspecten. Verder zijn er diverse uitwisselingsprogramma's met andere goede universiteiten binnen en buiten Europa en hebben we regelmatig gasthoogleraren op bezoek die hun sporen internationaal verdiend hebben.

Reden 4 - Maatschappelijk georiënteerd

De rechtenstudie is maatschappelijk georiënteerd. Wij proberen onze studenten bij te brengen dat het recht niet een doel op zich is, maar slechts een manier om naar de maatschappij te kijken. Je hebt namelijk niets aan juristen die de wet feilloos kunnen toepassen, zonder na te denken over de maatschappelijke gevolgen.

Reden 5 - Tilburgse rechtenopleiding wordt goed gewaardeerd

De juridische opleidingen van Tilburg Law School worden steevast door studenten en hoogleraren goed gewaardeerd. Dit blijkt uit de "hitlijstjes", zoals Elsevier en de Keuzegids Hoger Onderwijs, waar de Tilburgse opleidingen meestal bovenaan te vinden zijn. Maar het blijkt ook uit andere onafhankelijke onderzoeken. De hoogleraren in Nederland vinden ook steevast de Tilburgse collega's erg goed. (zie de Rankings pagina)

Reden 6 - Veel docenten

In Tilburg is er een gunstige staf-studentratio zoals dat zo mooi heet. Dit betekent dat er in vergelijking met andere juridische faculteiten veel docenten zijn. Dat betekent dus dat je relatief makkelijk met ze in contact komt en dat we het ons kunnen veroorloven kleinschalig onderwijs te verzorgen.

Reden 7 - Kwaliteit docenten

Je krijgt colleges van zeer ervaren docenten en hoogleraren. Alle docenten zijn experts en velen zijn gepromoveerd op hun vakgebied. Velen zijn regelmatig bij de media te gast. Studenten en afgestudeerden loven altijd de kwaliteit van de Tilburgse docenten.

Reden 8 - Studentenbegeleiding

In Tilburg wordt relatief veel aandacht besteed aan de begeleiding van studenten. Dit blijkt uit ons studeergerichte onderwijs. Maar dat blijkt ook uit onze goed functionerende systemen van mentoraat en tutoraat, waarbij ook ouderejaars studenten ingezet worden om studenten vakinhoudelijk (binnen het tutoraat) en sociaal (binnen het mentoraat) bij te staan.

Reden 9 - Brede, generalistische opleiding

In vergelijking met veel andere juridische faculteiten is de opleiding in Tilburg generalistisch. Dat betekent dat je relatief weinig keuzeruimte hebt in de bachelorfase. Daar staat tegenover dat je zo breed opgeleid bent dat je in de volledige juridische beroepspraktijk inzetbaar bent.

Reden 10 - Pas kiezen na de eerste anderhalf jaar

Weet je zeker dat je rechten wilt studeren, maar nog niet zeker welke specialisatie? In Tilburg heb je anderhalf jaar de tijd om over die keuze na te denken. Studenten van de bachelors Fiscaal Recht en Rechtsgeleerdheid volgen de eerste anderhalf jaar een gezamenlijk programma. Studenten Rechtsgeleerdheid kiezen vervolgens voor een van de volgende drie tracks: Nederlands Recht, Ondernemingsrecht of Internationaal en Europees Recht.