Tilburg Law School

Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde in zowel een nationale als een internationale omgeving.

Law School Board

De Law School Board is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de Law School en is onder andere belast met de organisatie en coördinatie van het onderwijs en het onderzoek.

De Maatschappelijke Adviesraad adviseert de Law School Board over vraagstukken rond de maatschappelijke inbedding van het onderwijs en onderzoek van de Law School.

Leden

De Law School Board bestaat uit de volgende leden:

Decaan - Voorzitter Law School Board

Vervaeke, G.A.C.
Name prof. dr. G.A.C. Vervaeke
Tilburg Law School
MT Office
Position Decaan
Room M 211A
Phone +31 13 466 8433
E-mail g.a.c.vervaeke@tilburguniversity.edu

Vice-decaan Onderzoek

Mak, V.
Name prof. dr. V. Mak M.Jur
Tilburg Law School
Department of Private Law
Position Hoogleraar
Room M 310
Phone +31 13 466 3098
E-mail vanessa.mak@tilburguniversity.edu

Vice-decaan Onderwijs

Adams, L.H.J.
Name prof.mr.dr. L.H.J. (Maurice) Adams
Tilburg Law School
Department for Public Law, Jurisprudence and Legal History
Position Hoogleraar
Room M 216
Phone +31 13 466 8730
E-mail m.adams@tilburguniversity.edu

Studentadviseur Onderwijs

Stultiens, K.C.M.
Name K.C.M. Stultiens
Tilburg Law School
MT Office
Position Studentassistent
Room
Phone +31 13 466
E-mail k.c.m.stultiens@tilburguniversity.edu

Directeur

Opdebeeck, A.
Name dr. A. Opdebeeck
Tilburg Law School
MT Office
Position Directeur bedrijfsvoering
Room M 212
Phone +31 13 466 2435
E-mail a.opdebeeck@tilburguniversity.edu

Secretaris

Gabriel-Breukers, S.K.
Name dr. S.K. (Sabine) Gabriel-Breukers
Division Executive Support
Management, Staff and Support
Position Bestuurssecretaris
Room M 211B
Phone +31 13 466 3668
E-mail s.k.gabriel@tilburguniversity.edu