Tilburg Law School

Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde in zowel een nationale als een internationale omgeving.

Ius Carnivoris: recht en roofdieren in Europa

Ius Carnivoris is een onderzoeksproject, dat loopt van 2014 t/m 2019, gericht op de rol van het recht bij de bescherming en het beheer van Europese grote roofdieren. Het gaat hierbij met name om de bruine beer (Ursus arctos), de wolf (Canis lupus) en de Europese lynx (Lynx lynx), en tevens om de iets kleinere roofdieren veelvraat (Gulo gulo), Iberische lynx (Lynx pardinus) en goudjakhals (Canis aureus).

Wolven, beren, en populaties van de andere genoemde top predatoren zijn in Europa bezig met een terugkeer. Goed nieuws voor de natuur, maar het leidt ook tot conflicten met de mens. In beginsel is voor het recht een belangrijke rol weggelegd bij het in goede banen leiden van deze 'carnivore comeback'. Tegen deze achtergrond richt het onderzoeksproject zich op allerlei vraagstukken die verband houden met de internationale en Europese regels die op de betreffende soorten van toepassing zijn, in het bijzonder de EU Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en de verdragsregimes voor de Alpen en de Karpaten. Het project stelt zich ten doel de betekenis van de betreffende regels te verhelderen en suggesties te doen ter verbetering van het juridisch kader.

Het project wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) middels een VIDI-subsidie die in 2014 werd toegekend aan Arie Trouwborst.


Nieuws en agenda