Tilburg Law School

Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde in zowel een nationale als een internationale omgeving.

Onderwijs Departement Sociaal Recht en Sociale Politiek

Op de voorpagina's van kranten en weekbladen woeden de discussies over de verhoging van de pensioenleeftijd, stakingen en cao-overleg. Arbeidsrecht heeft dan ook een groot maatschappelijk belang, zo vinden de studenten en de vakgroep. 

Bacheloropleiding

In het derde jaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid verzorgt het Departement Sociaal Recht en Sociale Politiek het verplichte vak Arbeidsrecht. Meer informatie hierover is te vinden in de Studiegids.

Master Rechtsgeleerdheid accent Arbeidsrecht

Binnen de Master Rechtsgeleerdheid kunnen studenten kiezen voor het accent arbeidsrecht. Dit programma biedt een brede academische vorming in het sociaal recht, dat wil zeggen, mensen met kennis van zaken die vertrouwd zijn met de eigen benadering en systematiek van het Sociaal Recht en die complexe problemen in de diverse domeinen van het sociaal recht aankunnen.

In hun vrije keuzeruimte kiezen veel studenten voor arbeidsrechtelijke vakken: de belangstelling ervoor is dus hoog. Ook de vraag naar juristen met kennis op dit gebied is groot.