Tilburg Law School

Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde in zowel een nationale als een internationale omgeving.

Onderzoek Departement Sociaal Recht en Sociale Politiek

Het onderzoek van het departement beslaat vanwege de diverse aanwezige specialismen een breed beleidsterrein. Onder meer wordt veel aandacht besteed aan:

 • Reïntegratievraagstukken
 • Werknemersrechten bij faillissement
 • Informatie, raadpleging en medezeggenschap
 • Het ontslagrecht
 • Sociale verzekeringsrecht
 • Sociale wet- en regelgeving in de Europese Unie
 • Aansprakelijkheidsrecht bij letselschade van werknemers
 • Arbeidsomstandighedenrecht
 • Collectief arbeidsovereenkomstenrecht
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Werkloosheidsrecht/Arbeidsongeschiktheidsrecht
 • Arbeidsrecht voor vreemdelingen
 • Vrij verkeer van werknemers en van diensten
 • Ambtenarenrecht
 • Arbeidsrechtelijk bewijsrecht
 • Naleving en handhaving van wetgeving
 • Wisselwerking tussen wetgeving en rechtspraak
 • De invloed van het communautaire recht op de nationale wetgeving, etc.


Lopend onderzoek

Research Program 2014-2018