Tilburg Law School

Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde in zowel een nationale als een internationale omgeving.

Law School Council

De Law School Council is het belangrijkste medezeggenschapsorgaan binnen Tilburg Law School en bestaat uit zeven studenten en zeven personeelsleden. De decaan treedt op als voorzitter van de Law School Council.

De Law School Council behartigt de visies en de belangen van de studenten en het personeel op het gebied van onderwijs, onderzoek, beleid en besluitvorming. Op een aantal terreinen heeft de Law School Council instemmings- en adviesrecht.

Contact

Secretaris Law School Council

Gabriel-Breukers, S.K.
Name dr. S.K. (Sabine) Gabriel-Breukers
Division Executive Support
Management, Staff and Support
Position Bestuurssecretaris
Room M 211B
Phone +31 13 466 3668
E-mail s.k.gabriel@tilburguniversity.edu

Studentleden Law School Council