Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Hoofd en hart voor de samenleving

Promotie dhr. B.J. Wind, MSc

Titel: Housing Wealth in Europe: Institutions an Inequality
Promotor: prof. dr. P.M. de Graaf
Copromotor: dr. C.L. Dewilde

Samenvatting

Nederland is een van de koplopers in Europa wat betreft woonvermogensongelijkheid, blijkt uit het promotieonderzoek van Barend Wind. Dit is een schokkende conclusie, aangezien vermogensopbouw decennialang één van de belangrijkste motieven achter het beleid gericht op de uitbreiding van het eigenwoningbezit is geweest. Woonvermogen dreigt één van de belangrijkste scheidslijnen in de Nederlandse samenleving te worden, vergelijkbaar met inkomen of opleidingsniveau. In zijn proefschrift onderzoekt Barend Wind op welke wijze verschillende Europese landen omgegaan zijn met het eigenwoningbezit en in hoeverre verschillende sociale- en leeftijdsgroepen hiervan de vruchten hebben kunnen plukken.Locatie: Cobbenhagengebouw, Aula (ingang via Koopmansgebouw)


Proefschrift aanvragen


 

Wanneer: 20 oktober 2017 14:00

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University