Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Hoofd en hart voor de samenleving

Promotie mw. R. Mesman, MSc

Titel: Safety in numbers: surgical volume as a quality measure
Promotores: prof. dr. H.J.J.M. Berden, prof. dr. G.P. Westert
Copromotor: dr. M.J. Faber

Samenvatting

De belangstelling voor behandelvolume als indicator van kwaliteit van chirurgische zorg is niet verwonderlijk. De cijfers zijn gemakkelijk beschikbaar en spreken tot de verbeelding. Immers “oefening baart kunst”.  Bovendien is wetenschappelijk bewijs voor betere resultaten na een operatie bij een hoger volume ruimschoots beschikbaar. Het vertalen van dit bewijs in effectief beleid vereist echter inzicht in het ‘waarom’ van de relatie. Dit inzicht ontbreekt echter grotendeels, waardoor de waarde van volume als sturingsmechanisme voor betere kwaliteit slechts beperkt is. Dat concludeert promovenda Roos Mesman in haar proefschrift.

Het promotieonderzoek is gericht op de omstandigheden waaronder behandelvolume en uitkomsten een positieve relatie vertonen. Met andere woorden: het ontrafelen van het werkingsmechanisme. Het begrijpen van deze relatie is van groot belang voor zowel wetenschappelijk onderzoek als gezondheidszorgbeleid. Veel onderzoekers erkennen, dat ‘behandelvolume’ geen echte verklarende factor is. In plaats daarvan moet je op zoek naar de factoren, die echt het verschil maken.

Geïnterviewde chirurgen blijken focus en vaardigheden als belangrijke verklarende factoren te zien in volume-uitkomst relaties, zo blijkt uit het onderzoek. Met hoger volume kunnen ziekenhuizen, chirurgen en teams zich beter toeleggen op specifieke patiëntencategorieën en operaties met bijbehorende infrastructuur zoals apparatuur. Daarnaast is het onderhouden van zowel technische als niet-technische vaardigheden gemakkelijker bij een hoger volume.

Gezien het oorspronkelijke doel van volumenormen - het ombuigen van complexe chirurgische ingrepen van laagvolume aanbieders en daarmee kansen op betere uitkomsten te vergroten- lijkt het Nederlandse beleid succesvol. Het aantal laagvolume ziekenhuizen dat complexe ingrepen verricht is afgenomen met betere uitkomsten als resultaat. De negatieve gevolgen voor patiënten, zoals langere reistijden en barrières voor toegang tot zorg, lijken verwaarloosbaar in Nederland. Op basis van de Nederlandse ervaringen kunnen de volgende lessen zinvol zijn voor andere gezondheidszorgsystemen: 1) medische professionals moeten in the lead zijn als het gaat om het ontwikkelen van kwaliteitsnormen, 2) externe druk kan professionals helpen om het initiatief te nemen en 3) volume blijft een controversiële kwaliteitsnorm.Locatie: Cobbenhagengebouw, Aula (ingang via Koopmansgebouw)


Proefschrift aanvragen


 

Wanneer: 13 oktober 2017 14:00

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University