Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Hoofd en hart voor de samenleving

Onderwijs Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) biedt bachelor- en masteropleidingen aan in de psychologie en in de maatschappijwetenschappelijke sector.

Bij TSB studeren ongeveer 2500 studenten. Zowel in de bachelor- als in de masterprogramma's komt de internationale oriëntatie van de faculteit naar voren. Met vier Engelstalige bachelorprogramma's en dertien Engelstalige masterprogramma's trekt Tilburg studenten aan uit zowat de hele wereld.

Aankomende bachelorstudenten hebben de keuze uit acht bachelorprogramma's in de Maatschappij-wetenschappen waarvan er drie Engelstalig zijn, of zij kunnen kiezen voor een Nederlandstalige of Engelstalige bacheloropleiding in de Psychologie.

Er is keuze uit achttien masterprogramma's, waarvan twee research masters, en één (unieke) tweejarige master in de Medische Psychologie, vijf double degree programs en één Universtaire Lerarenopleiding in maatschappijleer en maatschappijwetenschappen.

Premasterprogramma's bieden HBO-afgestudeerden een inhoudelijk programma dat bij succesvolle afsluiting toegang biedt tot een van de masteropleidingen. Met enkele hogescholen zijn convenanten afgesloten waardoor geselecteerde studenten uit specifieke HBO-opleidingen door het volgen van een speciaal aansluitingsprogramma direct naar een masteropleiding kunnen doorstromen.

Studeren aan Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Als je voor een van de opleidingen in de psychologie of in de maatschappijwetenschappelijke richtingen aan Tilburg University kiest, wil je een opleiding volgen die je de complexiteit van de moderne samenleving beter leert begrijpen. Je wil leren ondersteuning te bieden bij de oplossing van problemen die deze complexiteit op individueel, op institutioneel of op organisatorisch niveau met zich meebrengt.

In je latere beroepsleven kun je terechtkomen op diverse posities, variërend van zorgmanager tot hulpverlener, en van beleidsadviseur tot bedrijfseigenaar.

Intensief en kleinschalig

TSB is een relatief kleine faculteit die een traditie koestert in het aanbieden van opleidingen met een sterke wetenschappelijke oriëntatie. We zetten in op de hoogste kwaliteit van onderzoek en onderwijs en vragen van de student ook de nodige inspanning. Door de kleinschaligheid is er veel contact tussen de studenten onderling en krijgen studenten een goede begeleiding van de docenten.

Breed perspectief

De opleidingen hebben allemaal een multidisciplinair, breed karakter met aandacht voor onder meer ook psychologische en filosofische perspectieven in de maatschappijwetenschappelijke opleidingen, en omgekeerd ook met aandacht voor maatschappijwetenschappelijke en filosofische perspectieven in de psychologie-opleidingen. Alle opleidingen kennen een hoogwaardige en intensieve methodologische leerlijn.