Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Hoofd en hart voor de samenleving

Organisatie

Het bestuur van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences wordt gevormd door de decaan, de vice-decaan onderwijs, de vice-decaan onderzoek en de directeur.